Missa inte: påverka besparingarna på hjälpmedel!

Flera olika hjälpmedel

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen gör en utvärdering av besparingsåtgärderna på hjälpmedelsområdet och dina personliga berättelser behövs!

  • Hur har din vardag som hjälpmedelsanvändare påverkats av besparingsåtgärderna?
  • Hur har din livssituation påverkats?
  • Har du förändrat ditt användande sedan hjälpmedel har avgiftsbelagts?

Sänd din berättelse om hur besparingsåtgärderna har påverkat dig via e-post senast den 31 oktober 2021 till Anna Breuer: anna.breuer@sll.se

Om du behöver använda telefon eller vanlig post kan du kontakta Johanna Sommansson, tfn: 08-692 03 42 eller posta till vårt kansli.

Vår tidigare rapportering i frågan:

Vi ifrågasätter nya kostnader för hjälpmedelsanvändare

Politikerna har lyssnat – hjälpmedelsbeslutet ses över!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!