Remissmöte: Tyck till om FKB!

Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB, remissmöte.

Under 2021 tar Funktionsrätt Stockholms län fram ett verktyg som ska säkerställa mänskliga rättigheter för personer med funktionsvariationer. I våras hade vi workshops för att samla in material. Vi har sammanställt det och skapat verktyget funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB.
Vi välkomnar alla medlemsföreningar till ett remissmöte där syftet är att diskutera innehållet i verktyget. Ta tillfället i akt och hjälp oss att göra FKB till det viktigaste verktyget för funktionsrättigheter! Det går även bra att skicka in ett skriftligt remissvar.

Läs FKB-remissen här (pdf).

Tid och plats

Den 25 oktober, klockan 17.30 – 19.30 via Microsoft Teams
Anmäl dig senast den 24/10!

Eventuell tolk eller ledsagare ordnar du själv. Under remissmötet kommer vi att ha gruppdiskussioner. Det innebär att du som behöver tolk bokar det separat och inte tillsammans med andra från din förening!

Fotografering kommer att ske för publicering i våra olika kanaler.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!