Valupptakt med medlemsföreningarna

Flera personer i ett digitalt möte

Den 11 oktober samlade Funktionsrätt Stockholms län medlemsföreningarna till en valupptakt. Det var högt i tak och alla var mycket aktiva. Många tips och tänkvärda saker kom upp till diskussion. Vi arbetade i små workshops på tema kultur, digitalisering, kollektivtrafik och hälso- och sjukvård. Kvällens möte inbjöd även till att medlemsföreningarna kan hitta gemensamma frågor att driva tillsammans inför valet.

Under mötet valde vi varsitt nyckelord till hur vi vill att vården ska vara, detta är några av orden: bemötande, respekt, kompetens, rollfördelning, vård, resurser, samarbete.

Synpunkter på digitalisering, och hur eventuella nackdelar med den kan lösas, var andra frågor som diskuterades:

  • det är viktigt att inte skuldbelägga den som inte klarar den digitala utvecklingen,
  • att öka möjligheterna till digitala vårdmöten för barn inom psykiatrin.

Under kvällen gavs även en tillbakablick till förra valets politikerutfrågning och vilka frågor som Funktionsrätt Stockholms län drev då. En karta över Region Stockholms nämnder presenterades, så det blir lättare att hitta rätt när en ska uppvakta politiker inför valet. En ny nämnd – Klimat-och hållbarhetsnämnden – har tillkommit nyligen. Där ligger ansvaret för social hållbarhet och funktionsrättsfrågor.

Region Stockholm har 9 nämnder.

En viktig utbildning

Funktionsrätt Stockholms län har beställt en skräddarsydd utbildning för våra medlemsföreningar av PR byrån Westanders. Utbildningen kommer att ges vid två tillfällen den 16 och 18 november. Utbildningen kommer att fokusera på intressepolitiskt påverkansarbete inför regionvalet 2022: mer om utbildningen.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!