WeThe15 – vi de 15 procenten

En flicka lär sig läsa punktskrift med händerna.

Kampanjen #WeThe15 drog igång under paralympiska spelen 2021, för att öka medvetenheten om att personer med funktionsnedsättning utgör 15 procent av världens befolkning. Bakom kampanjen står Internationella paralympiska kommittén, tillsammans med partners från bland andra FN, EU-kommissionen, WHO, Världsbanken, International Disability Alliance, Unesco, Zero-project, med flera. Målsättningen är att kampanjen ska fortsätta i tio år, för att samla världen kring rättigheter och inkludering av personer med funktionsnedsättning.

wethe15.org

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!