Tipset: ställ upp på en intervju för Färdtjänsten

Mikrofon med en färgglad tavla i bakgrunden.

Vi har fått följande information från Färdtjänsten: Färdtjänsten håller på att utveckla sina kommunikationskanaler och önskar komma i kontakt med dig som använder färdtjänst. Därför är dina synpunkter som resenär extra värdefulla!

På Färdtjänsten fortsätter vi, i gott samarbete med resten av Trafikförvaltningen, att se på hur vi kan vidareutveckla våra olika kommunikationskanaler. Under hösten kommer vi därför att genomföra en intervjustudie för att lära oss mer om våra målgrupper för Färdtjänst.

Det är en utmaning för oss att komma i kontakt med våra målgrupper och därför behöver vi din hjälp.

Hur går intervjun till?

  • Intervjuer hålls primärt över videomöte på dator alternativt telefon. De går också att genomföra fysiskt på Trafikförvaltningens kontor om det underlättar för den som skall intervjuas.
  • Tidsåtgång ca 60 min.
  • Intervjuerna är anonyma.

När i tiden?

  • Under oktober månad.

Vilka söker vi?

Vi söker förslag på personer till följande tre urvalsgrupper:

  • Kognitiva funktionsnedsättningar (2 st. äldre och 2 st. yngre)
  • Fysiska funktionsnedsättningar (2 st. äldre och 2 st. yngre)
  • Anhörig/ ombud till resenär yngre än 18 år (5 st.)

Om möjligt önskar vi en blandning av

  • Kön
  • Vana vid Färdjänstens webb, app och telefon
  • Ofta- och sällanresenärer

Om du är intresserad ta kontakt med Annelie Samuelsson, som kommer att hålla intervjuerna: Annelie.samuelsson@regionstockholm.se.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!