Filmtips: inflytande i rättspsykiatrin

Inflytande i rättspsykiatrin, ett projekt av NSPH

NSPH:s projekt “Inflytande i rättspsykiatrin” har tagit fram fyra kampanjfilmer, där personer med egen erfarenhet av rättspsykiatrisk vård bär fram budskapet att återhämtning är möjligt.

I filmerna får vi följa Sten, Lejla, Benjamin och Michaela och ta del av deras personliga berättelser om vad som hänt dem, hur de har upplevt den rättspsykiatriska vården, och hur de har återhämtat sig från sin psykiska ohälsa och idag lever ett gott liv.

Filmerna på Youtube

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!