Är regionvalet 2022 funktionsrätt?

Rätt regionval, landstingshuset i bakgrunden.

Gör dig redo för valåret 2022! Vi tar tempen på regionvalet och ställer de hetaste funktionsrättsfrågorna för året som kommer.

Inför regionvalet 2022 har Funktionsrätt Stockholms län tagit fram FKB – Funktionsrättskonsekvensbeskrivning – för att underlätta tillgänglighetsarbetet i regionen. Vad säger de politiska partierna om att ha med FKB som ett stöd för beslutsfattare och tjänstepersoner i regionen? Häng med när vi smygstartar valåret på den internationella funkisdagen, 3 dec!

Medverkande politiker

De politiker som medverkar är:

  • Anna Sehlin (V)
  • Petra Larsson (S)
  • Sandra Ivanovic (Mp)
  • Amelie Tarschys Ingre (L)
  • Christine Lorne (C)
  • Lars Rådén (M)
  • Fredrik Wallén (Kd)
  • Roland Johansson (Sd)

Tid och plats

Det digitala mötesrummet via Microsoft Teams.
Den 3 december kl. 8.30 – 9.30.

Eventuell tolk eller ledsagare ordnar du själv.
Fotografering kommer att ske för publicering i våra olika kanaler.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!