Elsparkcyklar – lämna era synpunkter

Tre elsparkcyklar i rad på en trottoar.

Har du eller någon i din förening råkat ut för incidenter i kollektivtrafiken där elsparkcyklar varit inblandade? Vad finns det för risker och problem med elsparkcyklar kopplade till kollektivtrafiken?

Trafikförvaltningen har vänt sig till oss på Funktionsrätt Stockholms län och till våra medlemsföreningar för att tycka till om elsparkcyklar och om tillbud som har uppstått i samband med kollektivtrafiken. Trafikförvaltningen vill ha dina observationer och berättelser från era medlemmar i föreningen om tillbud och olyckshändelser i samband mellan elsparkcyklar och kollektivtrafiken.

Kontakta Hanna Runestad, tillförordnad gruppchef på Trafikavdelningen Trafiksäkerhet & Trygghet på Trafikförvaltningen:
Direkt: 08-123 3 39 03
Mobil: 0707-86 39 03
E-post: hanna.runestad@regionstockholm.se

OBS! Hanna önskar svar med kort varsel, helst senast den 4 november.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!