Bakom kulisserna… i fotostudion

Krister iklädd blå kavaj och skjorta blir fotograferad i en ljus studio med många lampor. Fotografens rygg syns i bild.

En onsdag i november träffade vi flera stolta funkisar i en fotostudio söder om Stockholm. Visionen är att skapa en serie porträtt, som ska hänga på väggen i våra möteslokaler ÅttiotvåAn. Porträtten ska stärka oss som besökare och skapa en känsla av stolthet och att vi är representerade i vår lokal. De ska berätta något om hur olika det kan se ut att leva med en funktionsvariation, med både dolda och synliga funktionsvariationer representerade.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!