Diskussion om inkluderande digitalisering

En rad med händer som håller i olika mobiltelefoner.

Tisdagen den 26 oktober träffade Funktionsrättsrörelsen Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium på ett samverkansmöte. En av huvudpunkterna var digitalisering och vi fick en lägesrapport från Daniel Forslund, som är biträdande regionråd med ansvar för innovation digitalisering, eHälsa och hälsodata.

Forslund inledde sin presentation med att hänvisa till resultaten i Internetstiftelsens rapport ”Svenskarna och internet” som presenterats tidigare samma dag. I den beskrivs bland annat att det är många som vill använda digitala tjänster men som inte kan använda dem. Rapporten har identifierat att elektronisk inloggning är något många svenskar har svårt att använda. Forslund meddelade att Region Stockholm ständigt ser över möjligheterna för medborgare att komma i kontakt med regionen och kunna logga in på ett säkert sätt. Han betonade särskilt att det digitala alltid ska ses som ett komplement till hälso- och sjukvård och övrig samhällsservice som regionen erbjuder medborgarna.

Införandet av Region Stockholms app ”Alltid öppet” fortsätter och näst på tur är länets sjukhus. Vi diskuterade frågor kring varför ”Alltid öppet” inte kan användas av privata vårdgivare. Vi tog också upp bristerna i att det inte funkar med flerpartsvideomöte i ”Alltid öppet”. Det gör att till exempel patienter som är tolkanvändare eller vill ha med sig en stödperson eller anhörig inte kan använda appen. Daniel Forslund svarade att det är på gång att utvecklas och att regionen gärna vill ha med funktionsrättsorganisationerna i den fortsatta utvecklingen av ”Alltid öppet”.

Andra frågor som organisationerna tog upp handlade om ombudsfunktionen för barn i åldrarna 13-18 år. Funktionsrätt Stockholms län tog upp att många vårdnadshavare till barn med funktionsvariationer kan ringa för att boka tid, men inte boka tider digitalt. Daniel Forslund svarade att det kommer nya riktlinjer under våren 2022.

Funktionsrätt Stockholms län framförde att Funktionsrättskonsekvensbeskrivningar bör genomföras inför varje beslut om frågor som rör digitalisering. Anna Starbrink berättade att de blågröna i sin gemensamma budget för 2022 ger regionens förvaltningar i uppdrag att börja genomföra sociala konsekvensbeskrivningar inför varje beslut. Funktionsrättsperspektivet ska ingå i de sociala konsekvensbeskrivningarna.

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium består av Anna Starbrink (L), Lars Rådén (M) och Talla Alkurdi. Med på mötet fanns även Anders Ahlsson som är ny hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm sedan den 1 oktober.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!