Första linjens psykiatri

Fyra personer står framför en soluppgång, med armarna stöttande om varandras ryggar.

Tisdagen den 26 oktober träffade Funktionsrättsrörelsen Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium på ett samverkansmöte. En av huvudpunkterna var ”Första linjens psykiatri”. 2018 fick hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att skapa en vårdstruktur för omhändertagandet av mild till måttlig psykisk ohälsa i primärvården. Det är en del av regionens primärvårdsstrategi, som gäller fram till och med 2025. Julia Lindström och Anna Ingmanson från hälso- och sjukvårdsförvaltningen berättade om arbetet. Uppdraget är kopplat till de förslag som presenterats i Anna Nergårdhs utredning ”God och nära vård”.

Uppdraget bygger på fyra områden:
• Vårdcentralernas uppdrag som samordnare ska förtydligas.
• Ett omfattande kompetensutvecklingsprogram.
• Teamarbete nära patienten.
• Omhändertagande av barn och unga med psykisk ohälsa.

Det innebär bland annat att alla vårdcentraler ska erbjuda stöd, vård och behandling till patienter med mild till måttlig psykisk ohälsa. DHR Stockholms läns distrikt frågade om vårdcentralerna kommer att erbjuda stöd till personer med olika förutsättningar att kommunicera. Lindström och Ingmanson svarade att de ska anpassa kommunikationen utifrån patientens förutsättningar och behov. Till exempel ska vårdcentralerna erbjuda samtal med stöd av alternativ kompletterande kommunikation.

Avslutningsvis informerade Anna Ingmanson om att fyra vårdcentraler har fått i uppdrag att genomföra en pilot av ”Samordnat medicinskt omhändertagande”, SMO, under 2022. En satsning som Region Sörmland har skapat. En SMO-mottagning har kompetens och förutsättningar att ge vård och behandling till personer som har omfattande funktionsvariationer och ofta tillhör målgruppen som också har LSS-insatser. Mer info om SMO

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium består av Anna Starbrink (L), Lars Rådén (M) och Talla Alkurdi. Med på mötet fanns även Anders Ahlsson som är ny hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm sedan den 1 oktober.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!