Start på samverkan om digitalisering

En hand pekar på en datorskärm som visar Funktionsrätt Stockholms läns logga

2022 startade ett nytt samverkansråd om digitalisering, efter påtryckningar från oss. Samverkansrådet träffas fyra gånger per termin och leds av Ruth Laporte och Amelie Tarschys Ingre på regionstyrelsens innovations- och utvecklingsutskott. 

Allt fler tjänster som regionen tillhandahåller medborgarna digitaliseras. Det utvecklas snabbt digitala tjänster för besök inom vård och psykiatri. Det utvecklas appar för flerpartvideosamtal och hjälpmedelsutprovning. Det finns en Färdtjänst-app. Vi vill tycka till och säkerställa att allas behov tillgodoses när nya digitala tjänster planeras. Vi kan påverka dessa digitala tjänster i denna samverkan!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!