Hjälpmedelsförsörjningen ska vara jämlik

Flera olika hjälpmedel

“När olika avgifter staplas på varandra blir det till slut en fråga om tur och personlig ekonomi som avgör vem som får tillgång till de redskap som kan vara avgörande för möjligheten att leva ett aktivt liv”, skriver företrädare för Reumatikerförbundet, Neuro och Riksförbundet HjärtLung i en debattartikel i Sydsvenskan.

Vi står bakom förslaget som debattörerna yrkar på: att det behövs en tydlig nationell styrning av hjälpmedelsförsörjningen i Sverige. Hjälpmedelsförsörjningen ska vara jämlik i Sverige, bostadsort ska inte spela någon roll.

Till debattartikeln

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!