Glöm inte nomineringar och motioner!

En kalender där datumen 28 feb och 15 mar är inringade.

Funktionsrätt Stockholms läns årsmöte 2022 hålls den 16 maj. Inför detta vill vi påminna om att skicka in motioner till årsmötet, samt att nominera till vår styrelse!

En styrelseledamot har nu meddelat att de inte kandiderar för omval, och kan inte nomineras (se namnlistor nedan). Men glöm inte att åter igen nominera de personer i styrelsen som är i tur att avgå, om de vill fortsätta i styrelsen! För att valberedningen ska kunna behandla nomineringen måste den innehålla den nominerade personens namn och kontaktuppgifter, samt en kort motivering.

Skicka in motioner och nomineringar via e-post till info@funktionsrattstockholmslan.se eller med vanligt brev till Funktionsrätt Stockholms län, S:t Göransgatan 84, 3 tr, 112 38 Stockholm.

Viktiga datum

  • 28 februari: motioner behöver ha kommit fram till oss.
  • 15 mars: nomineringar av ledamöter till Funktionsrätt Stockholms läns styrelse behöver ha kommit fram till oss.

Ordinarie ledamöter i tur att avgå

Ledamöterna väljs för en period av 2 år.

Annika Hässler, ordförande, Reumatikerdistriktet i Stockholms län
Kristina Törnblom, Neuroförbundet
Maj-Britt Lind, Länsförbundet FUB i Stockholms län
Judith Berntsson, Astma- och allergiregion Stockholm Gotland

Ersättare i tur att avgå

Väljs för en period av 1 år.

Eva Flygare Wallén, Länsförbundet FUB i Stockholms län
Christina Fjellström, Länsföreningen HjärtLung Stockholm – kandiderar ej för omval
Rolf Eriksson, Förbundet Sveriges Dövblinda Stockholms och Gotlands län

Övriga ordinarie ledamöter

Ledamöter med ett år kvar.

1:a vice ordförande: Inge-Britt Lundin, Storstockholms Diabetesförening
2:a vice ordförande: Lennart Håwestam, STROKE-Föreningen i Stockholms län
Ledamot: Bernd Priemer, Hörselskadades distrikt i Stockholms län

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!