Trafiknämnden tar bort tågvärdarna

Ett tåg har stannat vid Stockholms södra station.

Beslutet om att ta bort tågvärdar från pendeltågen fattades av Trafiknämnden i juni förra året. Funktionsrätt Stockholms län lämnade in en skrivelse till Trafiknämnden och protesterade emot förslaget. Vi skrev även en debattartikel i SEKO, en facklig tidskrift för bland annat tågvärdar.
I december förra året ordnade trafikförvaltningen ett dialogmöte mellan funktionsrättsorganisationerna och MTR. MTR ansvarar för projektet att avskaffa tågvärdar ombord på pendeltågen och för att hitta andra lösningar. Nu fortsätter mötena för att MTR ska visa hur de löser situationen med bland annat rampservice. I våra medlemsföreningar finns det även andra behov än att lägga ut en ramp, som att till exempel utgöra en trygghet i resandet och erbjuda hjälp med att komma av på rätt station.

Funktionsrätt Stockholms län har gått ut med en fråga bland medlemsföreningarna. Syftet är att ta reda på hur många som använder sig av tågvärdarnas service och hur ofta det sker.
Nu i februari kommer dialogmöten mellan funktionsrättsorganisationerna och MTR och trafikförvaltningen att fortsätta. Ett par inplanerade möten är på plats på både bemannade och obemannade stationer för att vi ska testa hur MTR praktiskt har tänkt att lösa situationen utan tågvärdar.

Du kan göra skillnad! Vill du som medlem göra en insats och berätta vad tågvärdar på pendeltågen gör för nytta för dig så hör av dig till info@funktionsrattstockholmslan.se

Vår skrivelse om tågvärdar.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!