Nominera till mandatperioden 2023-2026

Flera personers händer sträcks ut och samlas i en ring. Det finns händer i olika färg och både kvinno- och manshänder.

Nu närmar vi oss en ny mandatperiod för våra många samverkansråd och övriga grupper. Det är dags att nominera inför 2023-2026! Råden kommer att utses på ordförandestämman den 3 oktober 2022.

OBS! Personer som för närvarande sitter i ett råd och vill fortsätta där ska nomineras om på nytt.

Nomineringar ska innehålla:

 • namn
 • kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress, postadress)
 • vilken grupp personen nomineras till
 • motivering (vilka kompetenser och erfarenheter hos den nominerade som gör den lämplig för uppdraget)
 • namn på den som har nominerat

Personen som nomineras ska ha godkänt att personuppgifter enligt ovan får behandlas av Funktionsrätt Stockholms län och Funktionsrätt Stockholms läns valberedning.

Nomineringar ska vara kansliet tillhanda senast den 30 juni 2022.

Skicka nomineringar till info@funktionsrattstockholmslan.se eller till Funktionsrätt Stockholms län, S:t Göransgatan 84, 112 38 Stockholm.

Nominera till nedan grupper

Samverkansråd och resursgrupper

 • Regionstyrelsen
 • Regionledningskontoret
 • Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
 • Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)
 • Trafikförvaltningen
 • Resursgrupp Färdtjänst
 • Resursgrupp Tillgänglighet (Land och sjö)
 • Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT)
 • Locum
 • Kulturförvaltningen
 • Centrum för hälsodata
 • Digitalisering

Övriga grupper

 • Bidragsgruppen
 • Hjälpmedelsgruppen
 • Läkemedelskommitténs brukarråd
 • Läkemedelskommittén
 • Patientnämnden
 • Trafikverket

Interna grupper

 • Arbetsmarknadsgruppen
 • Utbildningsgruppen
 • Referensgruppen barn, unga och deras nära anhöriga

Bilagor

Nuvarande råd 2022
Modell för samverkan
Beskrivningar av de olika grupperna

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!