Möten för förtroendevalda 2023

Möten för förtroendevalda 2023

Mikrofon
Här har vi listat tiderna för alla möten för förtroendevalda; från våra ordförandestämmor till möten i samverkansråden och våra interna arbetsgrupper. Fler möten tillkommer. För närmare information om årsmöte, ordförandestämmor och styrelsemöten kontakta kansliet. Om du har frågor om samverkansråden kontakta respektive handläggare.


Ordförandestämmor, styrelse- och presidiemöten
Ordförandestämmor och årsmöte
Styrelsemöten
Presidiemöten
Samverkansråd
Regionstyrelsen
Regionledningskontoret
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och referensgrupperna
Stockholms läns sjukvårdsområde SLSO
Trafikförvaltningen och resursgrupperna
Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT)
Locum
Kulturförvaltningen, Samverkan konst
Centrum för hälsodata
Digitalisering, Inera
Övriga grupper
Trafikverket
Interna grupper
Arbetsmarknadsgruppen
Referensgruppen för barn & unga
Utbildningsgruppen
Tillgängliga fysiska och digitala möten hos externa aktörer
Nätverket Kollektivtrafik för alla
Nätverket Hälsa för alla


Ordförandestämmor, styrelse- och presidiemöten

Ordförandestämmor och årsmöte

Dessa möten hålls för medlemsföreningarnas ordföranden (eller utsedda ersättare). Även styrelsen, valberedningen och revisorerna kallas. Mötena sker oftast fysiskt i vår lokal ÅttiotvåAn, närmare detaljer hittar du i kallelserna som vi skickar ut två veckor före respektive möte. Du hittar protokoll här.

DatumTidMöte
13 mar17.30 – 20.00Ordförandestämma
15 maj18.00 – 21.15Årsmöte
2 okt17.30 – 20.00Ordförandestämma
27 nov17.30 – 20.00Ordförandestämma

Till sidans topp

Styrelsemöten

En förteckning över styrelsens representanter hittar du under styrelse och råd.

DatumTidMöte
15 feb16.30 – 18.30Styrelsemöte
12 apr16.30 – 18.30Styrelsemöte
15 maj16.30 – 18.30Konstituerande
14 jun16.30 – 18.30Styrelsemöte
13 sep16.30 – 18.30Styrelsemöte
1 nov16.30 – 18.30Styrelsemöte
13 dec9.00 – 11.00Styrelsemöte

Till sidans topp

Presidiemöten

DatumTidMöte
25 jan10.00 – 12.00Presidiemöte
22 mar10.00 – 12.00Presidiemöte
24 maj10.00 – 12.00Presidiemöte
23 aug10.00 – 12.00Presidiemöte
11 okt10.00 – 12.00Presidiemöte
22 nov10.00 – 12.00Presidiemöte

Till sidans topp


Samverkansråd

En förteckning över Funktionsrätt Stockholms läns representanter i respektive samverkansråd hittar du under styrelse och råd.

Regionstyrelsen

DatumTidMöte
1 mar9.00 – 10.00Förmöte
10 mar*?Samverkansråd

*Vi har inte fått något klockslag än.

Till sidans topp

Regionledningskontoret

Till sidans topp

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och referensgrupperna

DatumTidMöte
9 jan14.00 – 15.30Samverkansråd*
2 feb13.00 – 14.30Förmöte
23 mar13.00 – 13.45Förmöte OBS! Nytt datum!
30 mar14.00 – 15.30Samverkansråd*
16 maj13.00 – 13.45Förmöte
25 maj09.00 – 10.30Samverkansråd*
21 sep13.00 – 13.45Förmöte
28 sep14.00 – 15.30Samverkansråd*
23 nov13.00 – 13.45Förmöte
30 nov14.00 – 15.30Samverkansråd*

*Inklusive förmöte med DHR och SRF 30 min.

Till sidans topp

Hjälpmedel Stockholm

DatumTidMöte
10 maj14.30Sodexo
4 okt14.30Sodexo
6 dec14.30Sodexo

Till sidans topp

Stockholms läns sjukvårdsområde SLSO

DatumFörmöteMöte
7 mar09.00 – 09.3009.30 – 11.30
9 maj09.00 – 09.3009.30 – 11.30
5 sep09.00 – 09.3009.30 – 11.30
7 nov09.00 – 09.3009.30 – 11.30

Till sidans topp

Trafikförvaltningen och resursgrupperna

DatumFörmöteSamverkansrådMöte
16 feb12.00 – 15.00Kollektivtrafik (digitalt)
13 apr11.30 – 12.0012.00 – 15.00Färdtjänst
1 jun11.30 – 12.0012.00 – 15.00Kollektivtrafik, färdtjänst
14 sep11.30 – 12.0012.00 – 15.00Kollektivtrafik
26 okt11.30 – 12.0012.00 – 15.00Färdtjänst
14 dec12.00 – 15.00Kollektivtrafik, färdtjänst (digitalt)

Till sidans topp

Resursgrupp: Färdtjänst

DatumTidMöte
25 jan12.00 – 13.30Workshop
22 feb12.00 – 13.30Workshop
15 mar12.00 – 15.00Ordinarie
29 mar12.00 – 13.30Workshop
26 apr12.00 – 13.30Workshop
24 maj12.00 – 13.30Workshop
14 jun12.00 – 15.00Ordinarie
30 aug12.00 – 13.30Workshop
20 sep12.00 – 15.00Ordinarie
27 sep12.00 – 13.30Workshop
25 okt12.00 – 13.30Workshop
29 nov12.00 – 13.30Workshop
13 dec12.00 – 15.00Ordinarie

Till sidans topp

Resursgrupp: Tillgänglighet Land och sjö

DatumTidMöte

Till sidans topp

Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT)

DatumTidMöte
8 feb13.00 – 13.45Förmöte
15 feb13.00 – 15.00Samverkansråd
26 apr10.00 – 10.45Förmöte
2 maj13.00 – 15.00Samverkansråd

Till sidans topp

Locum

DatumFörmöteSamverkansråd
14 feb9.00 – 9.309.30 – 12.00
9 maj9.00 – 9.309.30 – 12.00
6 sep9.00 – 9.309.30 – 12.00
5 dec9.00 – 9.309.30 – 12.00

Till sidans topp

Kulturförvaltningen, Samverkan konst

DatumFörmöteSamverkansråd
10 maj10.00 – 11.30

Till sidans topp

Centrum för hälsodata

Till sidans topp

Digitalisering, Inera

DatumFörmöteSamverkansråd

Till sidans topp

Övriga grupper

Trafikverket

DatumTidMöte
23 feb13.00 – 14.30Förmöte
2 mar13.00 – 15.00Samverkansmöte
1 jun13.00 – 13.45Förmöte
8 jun13.00 – 15.00Samverkansmöte
12 okt13.00 – 13.45Förmöte
19 okt13.00 – 15.00Samverkansmöte

Till sidans topp


Interna grupper

Arbetsmarknadsgruppen

DatumTidMöte
16 feb12.00 – 13.00
14 mar17.30 – 18.30
13 apr12.00 – 13.00
11 maj17.30 – 18.30
13 jun12.00 – 13.00

Till sidans topp

Referensgruppen för barn & unga

DatumTidMöte

Till sidans topp

Utbildningsgruppen

Till sidans topp

Tillgängliga fysiska och digitala möten hos externa aktörer

DatumTidMöte
7 feb13.00 – 15.00

Till sidans topp

Nätverket Kollektivtrafik för alla

DatumTidMöte
20 feb16.00 – 17.30Filmvisning och samtal
17 apr16.00 – 17.30Kommande möte
7 nov16.00 – 17.30Kommande möte

Till sidans topp

Nätverket Hälsa för alla

DatumTidMöte
23 feb16.00 – 17.30Filmvisning och samtal
13 apr16.00 – 17.30Kommande möte
9 nov16.00 – 17.30Kommande möte

Till sidans topp