Möten för förtroendevalda 2023

Möten för förtroendevalda 2023

Mikrofon
Här har vi listat tiderna för alla möten för förtroendevalda; från våra ordförandestämmor till möten i samverkansråden och våra interna arbetsgrupper. Fler möten tillkommer. För närmare information om årsmöte, ordförandestämmor och styrelsemöten kontakta kansliet. Om du har frågor om samverkansråden kontakta respektive handläggare.


Ordförandestämmor, styrelse- och presidiemöten
Ordförandestämmor och årsmöte
Styrelsemöten
Presidiemöten
Samverkansråd
Regionstyrelsen
Regionledningskontoret
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och -nämnden
– Hjälpmedelsgruppen
Stockholms läns sjukvårdsområde SLSO
Trafikförvaltningen
– Resursgrupp: Färdtjänst
– Resursgrupp: Tillgänglighet land och sjö
Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT)
Locum
Kulturförvaltningen, Samverkan konst
Centrum för hälsodata
Övriga grupper
Patientnämnden
Läkemedelskommittén
Läkemedelskommitténs brukarråd
Trafikverket
Interna grupper
Arbetsmarknadsgruppen
Referensgruppen för barn & unga
Utbildningsgruppen
Digitalisering, Inera
Nätverket Kollektivtrafik för alla
Nätverket Hälsa för alla


Ordförandestämmor, styrelse- och presidiemöten

Ordförandestämmor och årsmöte

Dessa möten hålls för medlemsföreningarnas ordföranden (eller utsedda ersättare). Även styrelsen, valberedningen och revisorerna kallas. Mötena sker oftast fysiskt i vår lokal ÅttiotvåAn, närmare detaljer hittar du i kallelserna som vi skickar ut två veckor före respektive möte. Du hittar protokoll här.

DatumTidMöte
13 mar17.30 – 20.00Ordförandestämma
15 maj18.00 – 21.15Årsmöte
2 okt17.30 – 20.00Ordförandestämma
27 nov17.30 – 20.00Ordförandestämma

Till sidans topp

Styrelsemöten

En förteckning över styrelsens representanter hittar du under styrelse och råd.

DatumTidMöte
15 feb16.30 – 18.30Styrelsemöte
12 apr16.30 – 18.30Styrelsemöte
15 maj16.30 – 18.30Konstituerande
14 jun16.30 – 18.30Styrelsemöte
13 sep16.30 – 18.30Styrelsemöte
1 nov16.30 – 18.30Styrelsemöte
12 dec9.00 – 11.00Styrelsemöte

Till sidans topp

Presidiemöten

DatumTidMöte
25 jan10.00 – 12.00Presidiemöte
22 mar10.00 – 12.00Presidiemöte
24 maj10.00 – 12.00Presidiemöte
23 aug10.00 – 12.00Presidiemöte
11 okt10.00 – 12.00Presidiemöte
22 nov10.00 – 12.00Presidiemöte

Till sidans topp


Samverkansråd

En förteckning över Funktionsrätt Stockholms läns representanter i respektive samverkansråd hittar du under styrelse och råd.

Regionstyrelsen

DatumTidMöte
1 mar9.00 – 10.00Förmöte
10 mar*?Samverkansråd
22 aug10.00 – 11.30Förmöte
25 aug13.00 – 15.00Samverkansråd
9 nov10.00 – 10.45Förmöte
17 nov13.00 – 15.00Samverkansråd

*Vi har inte fått något klockslag än.

Till sidans topp

Regionledningskontoret

Inga möten inplanerade.

Till sidans topp

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och -nämnden

DatumTidMöte
9 jan14.00 – 15.30Samverkansråd*
2 feb13.00 – 14.30Förmöte
23 mar13.00 – 13.45Förmöte OBS! Nytt datum!
30 mar14.00 – 15.30Samverkansråd*
16 maj13.00 – 13.45Förmöte
25 maj09.00 – 10.30Samverkansråd*
21 sep13.00 – 13.45Förmöte
28 sep13.30 – 15.30Samverkansråd*
23 nov13.00 – 13.45Förmöte
30 nov13.30 – 15.30Samverkansråd*

*Inklusive förmöte med DHR och SRF 30 min.

Samverkan med Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium

DatumTidMöte
13 okt10.00 – 12.00Ordinarie
8 dec10.00 – 11.30Ordinarie

Till sidans topp

Hjälpmedelsgruppen

DatumTidMöte
10 maj14.30– 16.00Sodexo
4 sep14.30 – 16.00Sodexo, fysiskt
23 okt14.30 – 16.30Ordinarie möte, fysiskt
30 nov14.00 – 16.00Hjälpmedel Stockholm, fysiskt
6 dec14.30– 16.00Sodexo, digitalt

Till sidans topp

Stockholms läns sjukvårdsområde SLSO

DatumFörmöteMöte
7 mar09.00 – 09.3009.30 – 11.30
9 maj09.00 – 09.3009.30 – 11.30
5 sep09.00 – 09.3009.30 – 11.30
7 nov09.00 – 09.3009.30 – 11.30

Till sidans topp

Trafikförvaltningen

DatumFörmöteSamverkansrådMöte
16 feb12.00 – 15.00Kollektivtrafik (digitalt)
13 apr11.30 – 12.0012.00 – 15.00Färdtjänst
1 jun11.30 – 12.0012.00 – 15.00Kollektivtrafik, färdtjänst
14 sep11.30 – 12.0012.00 – 15.00Kollektivtrafik
26 okt11.30 – 12.0012.00 – 15.00Färdtjänst
14 dec12.00 – 15.00Kollektivtrafik, färdtjänst (digitalt)

Till sidans topp

Resursgrupp: Färdtjänst

DatumTidMöte
25 jan12.00 – 13.30Workshop
22 feb12.00 – 13.30Workshop
15 mar12.00 – 15.00Ordinarie
29 mar12.00 – 13.30Workshop
26 apr12.00 – 13.30Workshop
24 maj12.00 – 13.30Workshop
14 jun12.00 – 15.00Ordinarie
30 aug12.00 – 13.30Workshop
20 sep12.00 – 15.00Ordinarie
27 sep12.00 – 13.30Workshop
25 okt12.00 – 13.30Workshop
29 nov12.00 – 13.30Workshop
13 dec12.00 – 15.00Ordinarie

Till sidans topp

Resursgrupp: Tillgänglighet land och sjö

DatumTidMöte
23 feb13.00 – 14.30Digitalt
25 maj13.00 – 15.00Ordinarie möte
5 sep10.00 – 10.45Förmöte, digitalt
28 sep13.00 – 15.00Ordinarie möte, fysiskt?
7 nov10.00 – 10.45Förmöte, digitalt
30 nov13.00 – 14.30Ordinarie möte, digitalt

Till sidans topp

Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT)

DatumTidMöte
8 feb13.00 – 13.45Förmöte
15 feb13.00 – 15.00Samverkansråd
26 apr10.00 – 10.45Förmöte
2 maj13.00 – 15.00Samverkansråd

Till sidans topp

Locum

DatumFörmöteSamverkansråd
14 feb9.00 – 9.309.30 – 12.00
9 maj9.00 – 9.309.30 – 12.00
11 sep14.00 – 14.45
19 sep9.00 – 9.309.30 – 12.00
5 dec9.00 – 9.309.30 – 12.00

Till sidans topp

Kulturförvaltningen, Samverkan konst

DatumFörmöteSamverkansråd
10 maj10.00 – 11.30
6 dec9.00 – 9.309.30 – 11.30

Till sidans topp

Centrum för hälsodata

DatumTidMöte
31 aug13.00 – 14.00Förmöte, digitalt
8 sep15.00 – ?Samverkansråd
22 nov ej bestämtFörmöte
1 dec14.00 – ?Samverkansråd
6 dec13.00 – 15.00Referensgruppsmöte

Till sidans topp


Övriga grupper

Patientnämnden

DatumTidMöte
6 sep13.00 – 13.45Förmöte, digitalt
20 sep10.00 – 11.00Ordinarie möte

Läkemedelskommittén

Löpande möten en gång per månad.

Läkemedelskommitténs brukarråd

DatumTidMöte
4 sep14.00 – 15.30Förmöte
11 sep13.00 – 15.00Ordinarie möte
?Ej bestämtFörmöte
4 dec13.00 – 15.00Ordinarie möte

Trafikverket

DatumTidMöte
23 feb13.00 – 14.30Förmöte
2 mar13.00 – 15.00Samverkansmöte
1 jun13.00 – 13.45Förmöte
8 jun13.00 – 15.00Samverkansmöte
12 okt10.00 – 10.45Förmöte
19 okt13.00 – 15.00Samverkansmöte

Till sidans topp


Interna grupper

Arbetsmarknadsgruppen

DatumTidMöte
16 feb12.00 – 13.00
14 mar17.30 – 18.30
13 apr12.00 – 13.00
11 maj17.30 – 18.30
13 jun12.00 – 13.00
6 sep18.00 – 20.00ÅttiotvåAn
3 okt12.00 – 13.00Teams
15 nov12.00 – 13.00Teams
30 nov17.30 – 19.00ÅttiotvåAn
5 dec12.00 – 13.00Teams

Till sidans topp

Referensgruppen för barn & unga

DatumTidMöte
31 aug16.30 – 18.00Ordinarie
5 okt16.30 – 18.00Ordinarie
23 nov16.30 – 18.00Aktivitet

Till sidans topp

Utbildningsgruppen

DatumTidMöte
29 aug13.00 – 14.30Digitalt
9 okt17.30 – 19.30LDJ-workshop

Till sidans topp

Digitalisering, Inera

DatumTidMöte / grupp
22 aug13.00 – 14.00Inera
11 sep16.00 – 17.30Digitaliseringsgruppen
20 nov14.00 – 15.30Digitaliseringsgruppen

Till sidans topp

Nätverket Kollektivtrafik för alla

DatumTidMöte
20 feb16.00 – 17.30Filmvisning och samtal
17 apr16.00 – 17.30Kommande möte
7 nov16.00 – 17.30Kommande möte

Till sidans topp

Nätverket Hälsa för alla

DatumTidMöte
23 feb16.00 – 17.30Filmvisning och samtal
13 apr16.00 – 17.30Kommande möte
9 nov16.00 – 17.30Kommande möte

Till sidans topp