Svara på remiss Trafikförändringar

Ett tåg står still vid en perrong. En skylt meddelar att det är tåget mot Södertälje och Älvsjö och att det är försenat.

Funktionsrätt Stockholms län är remissinstans för trafikförvaltningens årliga förslag på trafikförändringar (T23), (TN 2021-0988). Remissen sänds till de funktionsrättsorganisationer och regionens kommuner som trafikförvaltningen samarbetar med. Remissen gäller bland annat förslag på förändringar av linjesträckningar, trafikeringstid och turtäthet. Hänsyn har tagits till sociala och ekonomiska konsekvenser, samt konsekvenser för miljön och hållbar utveckling.

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är det viktigaste styrdokumentet för kollektivtrafikens utveckling. Programmet rör all slags trafik; buss, spårtrafik, kollektivtrafik till sjöss samt färdtjänst. Trafikförsörjningsprogrammet har tre viktiga övergripande mål: Ökat kollektivt resande, smart kollektivtrafiksystem och en attraktiv region. I remissen finns en bruttolista med olika förslag till förändringar.

Nu vill vi ha återkoppling på förslaget på trafikförändringar från alla er medlemsföreningar! Var med och påverka och förändra! Vi tar tacksamt emot era svar till info@funktionsrattstockholmslan.se senast 25 april 2022.

Läs remissen (pdf)

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!