Vad gör en förtroendevald?

Claes Stjernström

Varför är det viktigt att vara förtroendevald, och hur mycket kan en förtroendevald egentligen åstadkomma? Vi ställde några korta frågor till Claes Stjernström, som är vår representant i samverkansrådet med regionstyrelsens politiker, och i bidragsgruppen.

Är du intresserad av att vara representant i samverkansråd? Se till att din förening nominerar dig! Mer nomineringsinfo här!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!