Gratis färdtjänst för ungdomar i sommar!

Färdtjänstbil

Färdtjänstnämnden har beslutat att ungdomar födda mellan 2004 – 2010 inte kommer betala egenavgifter för sina färdtjänstresor under perioden 1 juni – 31 augusti 2022. Detta eftersom Trafiknämnden beslutat det motsvarande för ungdomar i den allmänna kollektivtrafiken. Du kommer fortfarande få hem en faktura, så du kan se hur du har rest. Färdtjänsten kommer att skicka brev till de ungdomar med färdtjänst som berörs.

Vissa avgifter måste fortfarande betalas, för medresenär eller beställningar med så kallad särskild avgift. Om du tar med dig en medresenär på din resa får du betala 40 kronor.

En särskild avgift får du betala bland annat för resor där du

  • beställer en resa på en annan tid än den vanliga avgångstiden
  • tar med sällskapsdjur på resan
  • tar med fler resenärer än vad du har tillstånd för (det gäller inte för ledsagare, medresenär eller egna barn/syskon).

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!