Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samlar in erfarenheter av specialistpsykiatrin

En person iklädd en vit läkarrock står med armarna i kors. Den ena handen håller i ett stetoskop.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har gett hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att utreda den framtida avtalsstrukturen för specialistpsykiatri för vuxna i Stockholms län. Inom ramen för uppdraget samlar de in information och erfarenheter från funktionsrättrörelsen.

Därför ber vi er medlemsföreningar med samlad erfarenhet av den psykiatriska specialistvården kopplat till en fysisk, psykisk eller kognitiv funktionsnedsättning att inkomma med svar på frågorna nedan:

• Finns det något område inom den psykiatriska specialistvården som ni, i egenskap av personer med funktionsnedsättning, upplevt att ni inte får likvärdig vård som övriga vuxna befolkning i Stockholms län, i så fall vilket? Utveckla gärna.
• Upplever ni, i egenskap av personer med funktionsnedsättning, några särskilda behov när det gäller den psykiatriska vården som inte tillgodoses av Region Stockholm idag, i så fall vilka? Utveckla gärna.
• Har ni förslag på hur den psykiatriska specialistvården bör vara organiserad för att möta dessa eventuella behov?

Funktionsrätt Stockholms län bjuder också in till ett digitalt möte den 31 augusti klockan 15.00 – 16.00 där det finns möjlighet att lyfta synpunkter muntligt. Anmälan till mötet sker genom att skicka namn, mejladress och förening på den som vill delta till Salina Debessay på mejladressen nedan.

Senast den 9 september är det möjligt att skicka in synpunkter skriftligen, som vi sedan sammanställer och skickar till ansvariga för projektet på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Anmälan till digitalt möte den 31 augusti, och/eller skriftliga svar på frågorna skickas till ansvarig intressepolitisk handläggare på Funktionsrätt Stockholms län:

Salina Debessay, salina.debessay@funktionsrattstockholmslan.se

Välkomna att höra av er om ni har några frågor!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!