Positivt besked för BOSSE Råd, Stöd & Kunskapscenter

Bosses logga, i bakgrunden fyra personer som står i rad och stöttande håller om varandras ryggar.

I november fattade hälso- och sjukvårdsförvaltningen beslut om att avbryta upphandlingen av psykosocial habilitering med Bosse, Råd Stöd & Kunskapscenter. Förvaltningen skrev i sitt beslut att de avsåg att förlänga nuvarande avtal till 2023-12-31 för att sedan hänvisa till sin egna ordinarie verksamheter. Detta beslut har kritiserats av funktionsrättsrörelsen, bland annat genom en skrivelse till beslutsfattande politiker, samt i samverkansråden.

Efter att beslutet fattades har Funktionsrätt Stockholms län lyft frågan bland annat i samverkansråden med Stockholms Läns Sjukvårdsområde (SLSO) och med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF). Målet har varit att säkerställa att det viktiga behov som BOSSE Råd stöd & kunskapscenter fyllt ska finnas kvar, ifall tjänsterna ska flyttas till primärvården och BOSSE läggs ner. Läs vårt inlägg om SLSO och vårt inlägg om HSF.

Nu har politiker i hälso- och sjukvårdsnämnden fattat ett glädjande beslut: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att undersöka hur ett IOP (idéburet och offentligt partnerskap) med BOSSE Råd, Stöd & Kunskapscenter skulle kunna utformas, för att se till att verksamheten kan fortsätta efter att avtalet går ut.

Läs mer om beslutet på BOSSE Råd stöd & kunskapcenters hemsida.

Protokoll Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 24 maj.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!