Efter valet

En siluett av en hand på väg att släppa ett röstkuvert ner i en röstlåda.

Inför valet den 11 september har vi på Funktionsrätt Stockholms län arbetat aktivt med att driva våra viktigaste frågor. Under våren anordnade vi digitala frukostseminarier, där vi frågade ut de åtta partierna som är representerade i regionfullmäktige. Under sommaren skickade vi ut, och sammanställde svar på en partienkät. Men arbetet med att skapa ett Region Stockholm för alla tar inte slut vid valet, det pågår året runt. Framöver kommer vi att fortsätta att arbeta för tillgänglighet i regionen, genom påverkansarbete och samverkan med politiker och förvaltningar.

Den 18 oktober kommer det nya regionfullmäktige att ha sitt första sammanträde. Då väljs regionråd och oppositionsråd. Trots att det finns ett valresultat, är det ännu inte klart vem som kommer att styra Region Stockholm den kommande mandatperioden. Den närmsta tiden förhandlar partierna om vilka som ska styra, och om olika sakfrågor.

Mer information om den fortsatta processen efter valet kan du läsa om på regionens hemsida:
vad händer efter valet?

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!