Nätverksträff: Hälsa för alla! OBS – nytt datum!

Entrén till Södersjukhuset. En person skjuter fram en person i rullstol mot ingången.

Nu återupptar vi nätverksträffar för dig som är förtroendevald inom området hälso- och sjukvård. Här träffar du andra förtroendevalda för att utbyta erfarenheter och idéer på området hälso- och sjukvård.

Under nätverksträffen den 5 december kommer vi att diskutera frågor som Funktionsrätt Stockholms län driver i olika samverkansråd och grupper. Vi diskuterar även hur framtidens hälso- och sjukvård kan bli bättre och mer tillgänglig för våra grupper!

Tid och plats

ÅttiotvåAn, S:t Göransgatan 82 A, rum 1
Den 5 december, kl. 17.00-19.00
Anmäl dig senast den 28 november!

Eventuell tolk eller ledsagare ordnar du själv.
Certifierade assistanshundar är välkomna men måste föranmälas.
Fotografering kommer att ske för publicering i våra olika kanaler.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!