Inför Ordförandestämman 9 mars

Nu har kallelsen till decenniets första ordförandestämma gått ut! Kallelsen går ut till medlemsföreningarnas ordförande eller ersättare, samt till styrelsen, valberedningen och revisorerna. Om du inte har fått kallelsen, hör av dig till oss så snart som möjligt! Stämman hålls måndagen den 9 mars klockan 17.30 – 20.00, med fika från kl. 17.00 OBS! Anmäl dig (ochFortsätt läsa “Inför Ordförandestämman 9 mars”