Flera personer i digitalt möte

Uppdatering av intressepolitiska program

Under förra veckan hade vi två digitala workshops med våra nätverksgrupper. Mötena handlade om att uppdatera två av Funktionsrätt Stockholms läns intressepolitiska program: ”Trafik för alla” och ”Hälso- och sjukvård för alla”. Under workshopstillfällena fick deltagarna tycka till och diskutera vad vi vill att programmet ska innehålla. Det är en öppen demokratisk process att arbeta fram innehållet tillsammans.

Fortsätt läsa ”Uppdatering av intressepolitiska program”

Inför Ordförandestämman 9 mars

Ordförandeklubba på ett block med noteringen 2020

Nu har kallelsen till decenniets första ordförandestämma gått ut! Kallelsen går ut till medlemsföreningarnas ordförande eller ersättare, samt till styrelsen, valberedningen och revisorerna. Om du inte har fått kallelsen, hör av dig till oss så snart som möjligt!

Stämman hålls måndagen den 9 mars klockan 17.30 – 20.00, med fika från kl. 17.00

OBS! Anmäl dig (och eventuell specialkost) till kansliet: info@funktionsrattstockholmslan.se