Ordförandestämma 28 nov 2022

Funktionsrätt Stockholms läns presidium sitter framme i lokalen. Intill dem står en tolk på ena sidan och versamhetschefen på den andra.

I måndags var det tid för årets sista ordförandestämma. Mötet beslutade bland annat att godkänna rambudgeten för 2023 och att låta medlemsavgiften för 2023 ligga kvar på samma nivå som tidigare.

Ekonomin var en viktig del, men den stora beslutspunkten var valen till våra samverkansråd och grupper. Valen av representanter till grupperna skulle egentligen ha tagits på stämman i oktober, men då hann mötet bara med fem av råden. Den här gången beslutade stämman att riva upp valen från det tidigare mötet och börja om från början.

Ordförandestämman utsåg alla grupper utom tre: Läkemedelskommittén, Utbildningsgruppen och Referensgruppen barn, unga och deras nära anhöriga. Grupperna som inte kunde utses hade inte tillräckligt många personer nominerade. Stämman beslutade att det ska göras ännu en nomineringsrunda till dessa grupper, och att valen sedan ska genomföras på ordförandestämman i mars 2023. De nya grupperna kommer att publiceras på hemsidan när vi har sammanställt alla listor.

Nominera!

Läs mer och nominera till Läkemedelskommittén, Utbildningsgruppen eller Referensgruppen barn, unga och deras nära anhöriga.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!