Invånarperspektiv på bokningssystem för vaccinationer

Region Stockholm utreder frågan att införa ett gemensamt system för bokningar av vaccinationer. Idag måste den som vill vaccinera sig boka tider i olika system. I december bidrog Funktionsrätt Stockholms län tillsammans med medlemsorganisationerna med patientperspektivet, genom att svara på frågor från hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

I vårt svar skrev vi att vi tycker att det är bra med ett bokningssystem. Det är viktigt att bokningssystemet är tillgängligt och att det alltid måste finnas alternativ digitala tjänster. Medlemsorganisationerna tog upp att det är bra att det finns olika möjligheter att boka vaccinationer. Till exempel att kunna boka på vårdcentralen eller via telefon. Några föreningar skrev om att information ska ges i flera steg och vara skriven på lätt svenska. De tyckte också att det är bra om allt kan göras i samma app eller tjänst.

Läs vårt svar till Region Stockholm

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!