Stämman: alla grupper utsedda!

Annika Hässler står främst i lokalen och pratar. Framför henne sitter ledamöterna på rad.

Den 13 mars hölls vår första ordförandestämma 2023, då vi bland annat utsåg de grupper som inte kunde väljas under hösten.

Nya grupper för mandatperioden 2023-2026

De grupper som inte kunde utses under hösten, på grund av allt för få nomineringar, utsågs nu i stället. De nyutsedda grupperna är Läkemedelskommittén, Utbildningsgruppen och Referensgruppen för barn, unga och deras närstående. Vi har samlat alla representanter här.

Läkemedelskommittén

Lars Björk, Rörelsehindrade Barn och Ungdomar i Stockholms län
Andreas Hager, Riksförbundet Cystisk Fibros Region Stockholm

Utbildningsgruppen

Bernd Priemer, Hörselskadades distrikt i Stockholms län och styrelsen
Marita Skoog Jacobson, Autism- & Aspergerföreningen Stockholms län
Sylvia Sundevall, Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med Familjer
Kenneth Lindmark, Hörselskadades distrikt i Stockholms län

Referensgruppen för barn, unga och deras närstående

Maj-Britt Lind, Länsförbundet FUB i Stockholms län och styrelsen
Birgitta Nordfors Johansson, Attention Stockholms län
Ewa Wodzynska, Rörelsehindrade Barn och Ungdomar i Stockholms län
Katharina Granström, Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med Familjer
Lena Roos, Astma- och allergiregion Stockholm Gotland
Elisabeth Lagerquist Nerpin, Stockholms Stamningsförening
Jenny Sillén Österman, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Stockholms län
Kristina Lundén, Autism- & Aspergerföreningen Stockholms län

Återremitterat förslag om intressepolitiska bidrag

Claes Stjernström från bidragsgruppen informerade om Regionens återremittering av det förslag på bidrag för intressepolitiskt påverkansarbete som regionens tjänstepersoner tagit fram. Tjänstepersonerna gör förslaget om hur fördelningen av bidragen ska se ut och politikerna beslutar om det. Våra representanter bevakar frågorna i bidragsgruppen, men får inte delta i att ta fram förslag eller ta beslut.

Neurogruppen

Sven Arnehed, intressepolitisk handläggare på Neuro Stockholms län, var på plats för att presentera nätverket Neurogruppen, som består av flera föreningar som samarbetar kring gemensamma frågor. Sven uppmanade alla andra föreningar att själva skapa liknande nätverk med föreningar som har liknande eller samma frågor som den egna föreningen.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!