Ledamöter 2023-2026

Ledamöter i våra grupper 2023-2026

Här hittar du våra representanter i de olika samverkansråden och i de övriga grupperna. Om du har tips på frågor som grupperna kan ta upp så kontakta ansvarig handläggare. Observera att vi arbetar med frågor som rör Region Stockholm. Se vår länklista för riks- och kommunfrågor. En beskrivning av vad respektive råd gör hittar du under samverkan.

Ledamöterna utsågs på ordförandestämman den 28 nov 2022, om inget annat anges.

Samverkansråd
Regionstyrelsen
Regionledningskontoret
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde)
Trafikförvaltningen
Resursgrupp Färdtjänst
Resursgrupp Tillgänglighet (land och sjö)
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Locum
Kulturförvaltningen och Samverkan konst
Centrum för hälsodata
Övriga grupper
Bidragsgruppen
Hjälpmedelsgruppen
Läkemedelskommitténs brukarråd
Läkemedelskommittén
Patientnämnden
Trafikverket
Interna arbetsgrupper
Arbetsmarknadsgruppen
Utbildningsgruppen
Referensgruppen barn, unga och deras nära anhöriga
Digitalisering och Inera


Samverkansråd

Våra ledamöter i samverkansråden utses vart fjärde år av vår ordförandestämma. Ledamöterna kommer från våra medlemsföreningar, men ska representera hela Funktionsrätt Stockholms län och bevaka våra gemensamma frågor. Här hittar du minnesanteckningar från samverkansråden, och mötestider.

Regionstyrelsen

Handläggare: Karin Aronsson

Ordinarie

Annika Hässler, presidiet, Reumatikerdistriktet i Stockholms län, Samordnare
Inge-Britt Lundin, presidiet, Storstockholms Diabetesförening SSDF, Vice Samordnare
Lennart Håwestam, presidiet, STROKE-föreningen i Stockholms län
Åse Johansson Kristiansen, Länsförbundet FUB i Stockholms län
Agneta Österman Lindquist, Hörselskadades distrikt i Stockholms län

Ersättare

Claes Stjernström, Reumatikerdistriktet i Stockholms län
Carina Pahl Skärlind, RBU Stockholm

Till toppen av sidan

Regionledningskontoret

Handläggare: Karin Aronsson

Ordinarie

Annika Hässler, presidiet, Reumatikerdistriktet i Stockholms län, Samordnare
Inge-Britt Lundin, presidiet, Storstockholms Diabetesförening SSDF, Vice Samordnare
Lennart Håwestam, presidiet, STROKE-föreningen i Stockholms län
Åse Johansson Kristiansen, Länsförbundet FUB i Stockholms län
Agneta Österman Lindquist, Hörselskadades distrikt i Stockholms län

Ersättare

Claes Stjernström, Reumatikerdistriktet i Stockholms län
Carina Pahl Skärlind, RBU Stockholm

Till toppen av sidan

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Handläggare: Karin Aronsson

Ordinarie

Lennart Håwestam, styrelsen, STROKE-föreningen i Stockholms län, Samordnare
Annika Hässler, Reumatikerdistriktet i Stockholms län, Vice Samordnare
Britt Bergh, Riksförbundet HjärtLung Stockholms län
Christer Monthan, Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm
Per Larsson, Attention Stockholms län

Ersättare

Christina Brännström, Neuro Stockholms Län
Peder Skarstedt, Blodcancerföreningen i Stockholms län

Till toppen av sidan

SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde)

Handläggare: Josefine Thorén

Lennart Håwestam, styrelsen, STROKE-föreningen i Stockholms län, Samordnare
Annika Hässler, Reumatikerdistriktet i Stockholms län, Vice Samordnare
Kristina Törnblom, Neuro Stockholms Län
Lena Henricson, Afasiföreningen Stockholms Län

Till toppen av sidan

Trafikförvaltningen

Handläggare: Berit Hagström

Ordinarie

Inge-Britt Lundin, styrelsen, Storstockholms Diabetesförening SSDF, Samordnare
Anders Lissegårdh, Personskadeförbundet Stockholms läns distrikt RTP-S
Fredrik Sandman, Afasiföreningen i Stockholms län
Maria Sverker, Neuro Stockholms Län
Åsa Werner, Attention Stockholms län

Ersättare

Seppo Poutanen, Riksförbundet HjärtLung Stockholms län
Birgitta Flognfeldt, Personskadeförbundet Stockholms läns distrikt RTP-S

Till toppen av sidan

Resursgrupp Färdtjänst

Handläggare: Berit Hagström

Birgitta Flognfeldt, Personskadeförbundet Stockholms läns distrikt RTP-S
Carin Lemberg, Reumatikerdistriktet i Stockholms län
Åse Johansson-Kristiansen, Länsförbundet FUB i Stockholms län

Till toppen av sidan

Resursgrupp Tillgänglighet (land och sjö)

Handläggare: Salina Debessay

Rolf Eriksson, Stockholms Dövas Förening SDF, Förbundet Sveriges Dövblinda Stockholm Gotland FSDB
Anders Lissegårdh, Personskadeförbundet Stockholms läns distrikt RTP-S
Börje Larsson, Neuroförbundet
Kersti Eriksson, Afasiföreningen Stockholms Län
Kerstin Fagerström, Astma- och allergiregion Stockholm Gotland
Vakant

Till toppen av sidan

Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Handläggare: Karin Aronsson

Rolf Eriksson, styrelsen, Stockholms Dövas Förening SDF, Förbundet Sveriges Dövblinda Stockholm Gotland FSDB
Anders Lissegårdh, Personskadeförbundet Stockholms läns distrikt RTP-S
Kersti Eriksson, Afasiföreningen Stockholms Län
Kerstin Fagerström, Astma- och allergiregion Stockholm Gotland
Vakant

Till toppen av sidan

Locum

Handläggare: Berit Hagström

Ordinarie

Kristina Törnblom, Styrelsen, Neuroförbundet, Samordnare
Börje Larsson, Neuro Stockholms Län
Eva Söderbärj, FUB Stockholms Län
Jan Lamby, Hörselskadades Riksförbund i Stockholms Län
Kjerstin Alm, Elöverkänsligas förening i Stockholms län

Ersättare

Gunnel Jonsson, Reumatikerdistriktet i Stockholms län
Vakant

Till toppen av sidan

Kulturförvaltningen och Samverkan konst

Handläggare: Josefine Thorén

Ordinarie

Kristina Törnblom, styrelsen, Neuro Stockholms län, Samordnare
Birgitta Nordfors-Johansson, Attention Stockholm län
Lotten Karlung, Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med Familjer
Yvonne Holmberg, Astma- och Allergiregion Stockholm-Gotland
Linda Nordqvist, Reumatikerdistriktet i Stockholms län

Ersättare

Lars Haglund, Neuro Stockholms Län
Maria Sundberg, Afasiföreningen Stockholms Län

Till toppen av sidan

Centrum för hälsodata

Handläggare: Salina Debessay

Ordinarie

Anders Gustafson, Riksförbundet HjärtLung Stockholms län
Anna Johansson, Attention Stockholm län
Johnny Slätt, Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med Familjer
Nathalie Roséd, Neuro Stockholms Län
Niklas Bjurström, Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm

Ersättare

Per Segerbäck, Elöverkänsligas förening i Stockholms län
Veronika Lindberg, Storstockholms Diabetesförening

Till toppen av sidan


Övriga grupper

Utöver de samverkansråd som omfattas av samverkansavtalet med Region Stockholm medverkar vi även i andra grupper.

Bidragsgruppen

Handläggare: Sanna Frost
Region Stockholm utser bidragsgruppen.

Annika Hässler, presidiet, Reumatikerdistriktet i Stockholms län
Inge-Britt Lundin, presidiet, Storstockholms Diabetesförening SSDF
Lennart Håwestam, presidiet, STROKE-föreningen i Stockholms län

Till toppen av sidan

Hjälpmedelsgruppen

Handläggare: Josefine Thorén

Kristina Törnblom, Neuro Stockholms Län
Magdalena Kydd, Autism & Aspergerföreningen
Bo Holmberg, Storstockholms Diabetesförening

Till toppen av sidan

Läkemedelskommitténs brukarråd

Handläggare: Salina Debessay

Lena Huss, Ångestföreningen Stockholms län
Thomas Muller, RBU Stockholms län

Till toppen av sidan

Läkemedelskommittén

Handläggare: Salina Debessay
Gruppen utsågs på ordförandestämman 2023- 03-13.

Lars Björk, RBU Stockholms län
Andreas Hager, Riksförbundet Cystisk Fibros Region Stockholm

Till toppen av sidan

Patientnämnden

Handläggare: Salina Debessay

Annika Hässler, Reumatikerdistriktet i Stockholms län
Lennart Håwestam, STROKE-föreningen i Stockholms län
Agneta Österman Lindquist, Hörselskadades Riksförbund i Stockholms Län

Till toppen av sidan

Trafikverket

Handläggare: Karin Aronsson

Gunnar Slätt, Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med Familjer
Lena Nyman, Astma- och Allergiregion Stockholm-Gotland
Seppo Poutanen, Riksförbundet HjärtLung Stockholms län

Till toppen av sidan


Interna arbetsgrupper

Våra interna arbetsgrupper har kommit till efter motioner på årsmöten. Arbetsgrupperna arbetar med de särskilda uppdrag de har fått, och får nya mandat allt eftersom, på ordförandestämmor och årsmöten.

Arbetsmarknadsgruppen

Handläggare: Josefine Thorén

Lennart Håwestam, styrelsen, STROKE-föreningen i Stockholms län, Samordnare
Bernd Priemer, Hörselskadades distrikt
Bengt Lyngbäck, FUB Stockholms Län
Lena Henriksson, Attention Stockholm län
Marie Kringberg, RBU Stockholm
Svante Björling, Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm

Till toppen av sidan

Utbildningsgruppen

Handläggare: Berit Hagström
Gruppen utsågs på ordförandestämman 2023- 03-13.

Bernd Priemer, styrelsen, Hörselskadades distrikt i Stockholms län
Marita Skoog Jacobson, Autism- & Aspergerföreningen Stockholms län
Sylvia Sundevall, Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med Familjer
Kenneth Lindmark, Hörselskadades distrikt i Stockholms län och styrelsen

Till toppen av sidan

Referensgruppen barn, unga och deras nära anhöriga

Handläggare: Salina Debessay
Gruppen utsågs på ordförandestämman 2023- 03-13.

Maj-Britt Lind, styrelsen, Länsförbundet FUB i Stockholms län
Birgitta Nordfors Johansson, Attention Stockholms län
Ewa Wodzynska, RBU Stockholm
Katharina Granström, Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med Familjer
Lena Roos, Astma- och allergiregion Stockholm Gotland
Elisabeth Lagerquist Nerpin, Stockholms Stamningsförening
Jenny Sillén Österman, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Stockholms län
Kristina Lundén, Autism- & Aspergerföreningen Stockholms län

Till toppen av sidan

Digitalisering och Inera

Handläggare: Salina Debessay

Ordinarie

Eva Flygare Wallén, styrelsen, FUB Stockholms Län
Anders Ambrén, Mag- och Tarmföreningen i Stockholms Län
Ann-Louise Persson, Parkinson Stockholm
Carin Edlund, Riksförbundet HjärtLung Stockholms län
Magnus Nordström, Stockholms Dövas Förening

Ersättare

Nathalie Roséd, Neuro Stockholms Län
Maria Sundberg, Afasiföreningen Stockholms Län

Till toppen av sidan