Ledamöter

Ledamöter i samverkansråd och grupper

Här hittar du våra representanter i de olika samverkansråden och i de övriga grupperna. Representanterna utses av ordförandestämman vart fjärde år, och följer mandatperioden för regionvalen. Våra ledamöter nomineras från våra medlemsföreningar, men de representerar Funktionsrätt Stockholms län och alla våra medlemmar.

Samverkansråd
Regionstyrelsen
Regionledningskontoret
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde)
Trafikförvaltningen
Resursgrupp Färdtjänst
Resursgrupp Tillgänglighet
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Locum
Kulturförvaltningen
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Centrum för hälsodata
Digitalisering


Samverkansråd 2019-2022

Huvuddelen av Funktionsrätt Stockholms läns påverkansarbete sker i samverkansråd med Region Stockholms olika förvaltningar. I samverkansråden sitter ett antal representanter för Funktionsrätt Stockholms län. Kontakt sker via respektive handläggare.

Regionstyrelsen

Handläggare: Salina Debessay, tfn: 08-692 03 47

Ordinarie

Annika Hässler, Reumatikerdistriktet i Stockholms län, Samordnare
Inge-Britt Lundin, Storstockholms Diabetesförening SSDF, Vice Samordnare
Lennart Håwestam, STROKE-Föreningen i Stockholms län
Claes Stjernström, Reumatikerdistriktet i Stockholms län
Åse Johansson Kristiansen, Länsförbundet FUB i Stockholms län

Ersättare

Jesper Strömgren, Neuroförbundet
Agneta Österman Lindquist, Hörselskadades distrikt i Stockholms län

Regionledningskontoret

Handläggare: Berit Hagström, tfn: 08-692 03 43

Ordinarie

Annika Hässler, Reumatikerdistriktet i Stockholms län, Samordnare
Inge-Britt Lundin, Storstockholms Diabetesförening SSDF, Vice Samordnare
Lennart Håwestam, STROKE-Föreningen i Stockholms län
Judith Berntsson, Astma- och allergiregion Stockholm Gotland
Stig Sandahl, Hörselskadades distrikt i Stockholms län

Ersättare

Kenneth Matz, Storstockholms Diabetesförening SSDF
Klas Lionell, OCD-föreningen Stockholms län

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Handläggare: Salina Debessay, tfn: 08-692 03 47

Ordinarie

Lennart Håwestam, STROKE-Föreningen i Stockholms län, Samordnare
Annika Hässler, Reumatikerdistriktet i Stockholms län, Vice Samordnare
Per Larsson, Attention Stockholms län
Britt Bergh, Länsföreningen HjärtLung Stockholm
Pia Laurell, Neuroförbundet

Ersättare

Annika Stridh, Rörelsehindrade Barn och Ungdomar i Stockholms län RBU
Henrik Sundqvist, Stockholms Dövas Förening SDF, Förbundet Sveriges Dövblinda Stockholm Gotland FSDB

SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde)

Handläggare: Johanna Sommansson, tfn: 08-692 03 42

Ordinarie

Lennart Håwestam, STROKE-Föreningen i Stockholms län, Samordnare
Annika Hässler, Reumatikerdistriktet i Stockholms län, Vice Samordnare
Kristina Törnblom, Neuroförbundet
Carina Pahl Skärlind, Rörelsehindrade Barn och Ungdomar i Stockholms län RBU

Trafikförvaltningen

Handläggare: Berit Hagström, tfn: 08-692 03 43

Ordinarie

Inge-Britt Lundin, Storstockholms Diabetesförening SSDF, Samordnare
Birgitta Flognfeldt, Personskadeförbundet Stockholms läns distrikt RTP-S
Anders Lissegårdh, Personskadeförbundet Stockholms läns distrikt RTP-S
Åsa Werner, Attention Stockholms län
Leif Öberg, Länsföreningen HjärtLung Stockholm

Ersättare

Maria Sverker, Neuroförbundet
Fredrik Sandman, Afasiföreningen i Stockholms län

Resursgrupp Färdtjänst

Handläggare: Berit Hagström, tfn: 08-692 03 43

Birgitta Flognfeldt, Personskadeförbundet Stockholms läns distrikt RTP-S
Carin Lemberg, Reumatikerdistriktet i Stockholms län
Åse Johansson-Kristiansen, Länsförbundet FUB i Stockholms län

Resursgrupp Tillgänglighet

Handläggare: Johanna Sommansson, tfn: 08-692 03 42

Kerstin Fagerström, Astma- och allergiregion Stockholm Gotland
Gunnar Slätt, Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med Familjer FHDBF
Karin Bergström, Hörselskadades distrikt i Stockholms län
Börje Larsson, Neuroförbundet
Rolf Eriksson, Stockholms Dövas Förening SDF, Förbundet Sveriges Dövblinda Stockholm Gotland FSDB
Anders Lissegårdh, Personskadeförbundet Stockholms läns distrikt RTP-S

Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Handläggare: Salina Debessay, tfn: 08-692 03 47

Rolf Eriksson, Stockholms Dövas Förening SDF, Förbundet Sveriges Dövblinda Stockholm Gotland FSDB
Tommy Jillmarker, Reumatikerdistriktet i Stockholms län
Anders Lissegårdh, Personskadeförbundet Stockholms läns distrikt RTP-S
Håkan Jarmar, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Stockholm Gotland RSMH
Kerstin Fagerström, Astma- och allergiregion Stockholm Gotland

Locum

Handläggare: Berit Hagström, tfn: 08-692 03 43

Ordinarie

Kristina Törnblom, Styrelsen, Neuroförbundet, Samordnare
Karin Rask, Länsföreningen HjärtLung Stockholm, Vice Samordnare
Anita Örum, Förbundet Sveriges Dövblinda Stockholm Gotland FSDB
Börje Larsson, Neuroförbundet
Kjerstin Alm, Elöverkänsligas förening i Stockholms län

Ersättare

Tommy Jillmarker, Reumatikerdistriktet i Stockholms län
Eva Söderbärj, Länsförbundet FUB i Stockholms län
Jan Lamby, Hörselskadades distrikt i Stockholms län

Kulturförvaltningen

Handläggare: Salina Debessay, tfn: 08-692 03 47

Ordinarie

Kristina Törnblom, Neuroförbundet, Samordnare
Yvonne Holmberg, Astma- och allergiregion Stockholm Gotland
Fredrik Sandman, Afasiföreningen i Stockholms län
Mirja Eräpuro, Hälsa Oberoende av Storlek Stockholms län HOBS
Marie Lindh, Mag- och tarmföreningen i Stockholms län

Ersättare

Agneta Österman Lindquist, Hörselskadades distrikt i Stockholms län
Maria Sofia Modig, Stockholms Dövas Förening SDF

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Handläggare: Salina Debessay, tfn: 08-692 03 47

Bernd Priemer, Hörselskadades distrikt i Stockholms län
Hans Glifberg, Celiakiföreningen i Stockholms län
Anton Ullvin, Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med Familjer FHDBF
Christina Fjellström, Länsföreningen HjärtLung Stockholm

Centrum för hälsodata

Handläggare: Johanna Sommansson, tfn: 08-692 03 42

Veronika Lindberg, Storstockholms Diabetesförening SSDF
Per Segerbäck, Elöverkänsligas förening i Stockholms län
Niklas Bjurström, Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm

Digitalisering

Regionens Samverkan Digitalisering har pausats tillfälligt och vi återkommer när vi vet mer.

Handläggare: Johanna Sommansson, tfn: 08-692 03 42

Carin Edlund, Riksförbundet HjärtLung Stockholms län
Ann-Louise Persson, Parkinson Stockholm
Lotten Karlung, Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med Familjer FHDBF