Funktionsrättspodden om social hållbarhet

Lena Hanses

I det här avsnittet av Funktionsrättspodden så djupdyker vi i begreppet social hållbarhet. Vad innebär det och hur kopplas det till mänskliga rättigheter? Hur jobbar Region Stockholm med social hållbarhet och vad händer när det uppstår intressekonflikter? Gäst i avsnittet Lena Hanses som jobbar som hållbarhetsstrateg på Region Stockholm. Trevlig lyssning!

Textversion, social hållbarhet

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!