Inbjudan: Rätten till arbete

Bild på landstingshuset i sommartid. Blå himmel och vita moln i bakgrunden.

Denna kväll är personalregionråd Robert Johansson (S) och HR-strateg Eva Bergman från Region Stockholm på plats tillsammans med oss inom funktionsrättsrörelsen. Arbete och möjligheten att kunna delta och bidra i samhället på lika villkor är mänskliga rättigheter. Trots det diskrimineras personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden. Vi kommer fokusera på vad som görs för att stärka rätten till arbete för personer med funktionsnedsättning i regionen. En kväll med möjligheten att ställa frågor och få mer kunskap. Vi bjuder på fika.

Seminariet görs i samarbete med Region Stockholm och Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland.

Tid och plats

ÅttiotvåAn, S:t Göransgatan 82 A, rum Vilhelm Ekensteen
Den 10/5 kl. 17.30-19.00
Anmäl dig senast den 8/5.

Eventuell tolk eller ledsagare ordnar du själv.
Certifierade assistanshundar är välkomna men måste föranmälas.
Fotografering kommer att ske för publicering i våra olika kanaler.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!