Baltisk delegation på besök

Josefine och Salina står framför en presentationsskärm och håller i mötet.

Den 15 juni hade vi på Funktionsrätt Stockholms län nöjet att välkomna en baltisk delegation på studiebesök. Vi presenterade delar av vår verksamhet och hur vi arbetar, vårt verktyg Funktionsrättskonsekvensbeskrivning med tillhörande FKB-handbok, och samverkan med Region Stockholm. Vi diskuterade likheter och skillnader i arbetet för att stärka och upprätthålla rättigheter för personer med funktionsnedsättning på regional och kommunal nivå i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Delegationen bestod av representanter från civilsamhälle och myndigheter och besökte Sverige och Stockholm inom ramen för the Nordic-Baltic Social and Health Project. En mycket intressant eftermiddag!

På bilden ovanför: våra intressepolitiska handläggare Josefine Thorén och Salina Debessey presenterar Funktionsrätt Stockholms län. Bilden nedan: den baltiska delegationen.

På plats i lokalen sitter deltagarna från den baltiska delegationen.
Under studiebesöket diskuterade vi bland annat likheter och skillnader i vårt arbete med funktionsrättsfrågor.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!