Rätten till arbete

Paneldeltagarna i mötet om rätten till arbete sitter på rad. På skärmen bakom dem står det att det för närvarande är fika rast. Några paneldeltagare pratar med varandra. En kikar i sina papper.

Rätten till arbete handlar i grunden om att kunna delta och bidra i samhället på lika villkor. Att utestängas från arbetsmarknaden, vilket många med funktionsnedsättning har erfarenhet av, är en direkt kränkning mot de mänskliga rättigheterna.

Region Stockholm är en stor arbetsgivare i länet och har möjlighet att vara tonsättande i att göra arbetsmarknaden inkluderande. Därför bjöd vi in personalregionråd Robert Johansson (S) och HR-strateg Eva Bergman till ett panelsamtal, för att tillsammans med oss på Funktionsrätt Stockholms län och SRF Stockholm Gotland diskutera vägen framåt.

Våra medlemsorganisationer var på plats och lyfte många viktiga frågor kring rätten till arbete. Några förslag var att koordinera mer med Arbetsförmedlingen, erbjuda praktikplatser och att följa upp sommarjobbssatsningen för unga med funktionsnedsättning.

På bilden: Eva Bergman, HR-strateg på Region Stockholm, Bernd Priemer från Funktionsrätt Stockholms läns styrelse, personalregionråd Robert Johansson (S) och Christoffer Örnevik, SRF.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!