Hotet mot fri rörlighet i SL-trafiken

Annika Hässler ser in i kameran. Hon ser bestämd ut.

Vi fortsätter stå upp för rätten till resande på lika villkor! Nu skriver Funktionsrätt Stockholms läns ordförande Annika Hässler i Mitt i Stockholm om rätten till fritt och spontant resande i Stockholmsregionen.

När Trafikförvaltningen i ett budgetförslag föreslår att sänka servicenivån riskerar det fria och spontana resandet att försämras ytterligare.

Därför vill vi att:

  • Föreslagna höjningar av pris på SL-kort och sänkning av servicenivå omvärderas.
  • Trafikförvaltningen utvärderar vilka konsekvenser beslutet om att ta bort tågvärdarna får för personer med funktionsnedsättning.
  • Alla förändringar i kollektivtrafiken ska föregås av en FKB, funktionsrättskonsekvensbeskrivning.
  • Upphandlingar präglas av högt ställda krav på tillgänglighet, som står sig för dagens och framtidens resande.

Läs artikeln i Mitt i Stockholm

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!