Nominera till samverkan med Locum

En gråbetongfasad, med skyltar som upplyser om att detta är Karolinska universitetssjukhusets huvudentré.

Nominera till samverkansrådet med Locum. Gruppen har en vakans, ersättning utgår. Vi behöver nomineringarna senast den 29 oktober. Råden kommer att utses på ordförandestämman den 27 november 2023. Mer information om gruppen hittar du längre ned på sidan, eller kontakta gruppens handläggare på kansliet (kontaktuppgift nedan) för mer information.

Nomineringar ska innehålla:

  • den nominerades namn
  • den nominerades kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress, postadress)
  • en motivering (vilka kompetenser och erfarenheter hos den nominerade som gör den lämplig för uppdraget)
  • namn på den som har nominerat
  • namn på föreningen som har nominerat, detta måste vara en av våra medlemsföreningar (det vill säga länsföreningen)

Personen som nomineras ska ha tillfrågats, och ska ha godkänt att deras personuppgifter enligt ovan får behandlas av Funktionsrätt Stockholms län.

Nomineringar ska vara kansliet tillhanda senast den 29 oktober. Skicka nomineringar till info@funktionsrattstockholmslan.se eller till Funktionsrätt Stockholms län, S:t Göransgatan 84, 112 38 Stockholm.

Locum

Locum förvaltar alla sjukvårdsbyggnader som Region Stockholm har verksamhet i. Locums samverkansråd träffas fyra gånger per år, inklusive förmöten i samband med samverkansrådet. Locum har ofta studiebesök för att handfast undersöka olika förslag på till exempel blandare för vatten, eller material på stolar i väntrum, eller tycka till om skyltning på sjukhus inför upphandlingar. Samverkansrådets medlemmar delas även in i olika sjukhusgrupper för att kunna vara med och samgranska ny- och ombyggnationer på regionens olika sjukhus.
Handläggare på kansliet: Berit Hagström.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!