Workshop om LDJ

Marita leder övningarna.

En intresserad skara från olika föreningar samlades den 9 oktober för att testa metoden LDJ, Lightning Decision Jam. Under ledning av Marita Skoog Jacobson, ledamot i Utbildningsgruppen, lotsades deltagarna igenom alla moment.  Metoden LDJ går ut på att gemensamt men enskilt, utan diskussioner, ringa in vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Man börjar positivt, för att sedan gå in på själva problematiken som man vill lösa. 

Deltagarna skriver ned, röstar och prioriterar problemen i olika steg. Dessa skrivs ned på lappar som sätts upp. Nästa steg är att omformulera det problem som fått flest röster till en utmaning. Därefter gäller det att hitta lösningar på det aktuella problemet. Sedan röstar man på den bästa lösningen. Flest röster ringar in möjliga lösningar man kommit fram till gemensamt. Slutligen gäller det att hitta den aktivitet (lösning) som lättast går att genomföra med minst kraft, men som ger mest effekt i förhållande till insats. 

Efter övningen berättade Sylvia Sundevall, Utbildningsgruppen, om vilken nytta metoden gjort i hennes förening, när de provat att använda den. 

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!