Vi revolutionerar digitaliseringen! Del 4

Under vårens seminarieserie om tillgänglig digitalisering har vi stött och blött ämnet, för att med medlemsföreningarnas hjälp ta fram en skrivelse om digital tillgänglighet. Nu är det dags att använda skrivelsen – först ut att bli utbildade är Region Stockholms upphandlare av digitala tjänster, som bjudits in att delta under kvällen! Vi har bjudit inFortsätt läsa ”Vi revolutionerar digitaliseringen! Del 4”

Bättre bidragskoll – nätverkskväll

Vad finns det för bidrag att söka för ideella organisationer och hur skiljer de sig åt? De frågorna kommer vi att få besvarade den 6 maj! Maria Fälth (kd) informerar om Region Stockholms bidrag till intressepolitisk verksamhet och hur det skiljer sig från bidraget till ideella organisationer med verksamhet inom hälso- och sjukvård. Vi kommerFortsätt läsa ”Bättre bidragskoll – nätverkskväll”

Vi revolutionerar digitaliseringen! Del 3

Under våren har vi samlat in mängder av kunskap, idéer och synpunkter om digitaliseringen – om både de fantastiska tjänster och krångliga otjänster den för med sig. Nu är det dags för en sammanfattning och en responsrunda! Vårt mål har varit att ta fram ett material som stöd för det fortsatta arbetet med digitaliseringsfrågorna, bådeFortsätt läsa ”Vi revolutionerar digitaliseringen! Del 3”

Vi revolutionerar digitaliseringen! Del 2

Nu tar vi nästa steg i den digitala revolutionen! Den 7 mars håller Ashkan Labaf ett föredrag om hur digitala verktyg kan göra tillvaron enklare och hur får vi med alla på båten. Anmäl dig redan nu till denna spännande inspirationskväll om digitaliseringens utmaningar och möjligheter! Detta är den andra av fyra fristående delar iFortsätt läsa ”Vi revolutionerar digitaliseringen! Del 2”

Arbetsmarknadsmässa 2019

Den 18 februari arrangerar Funktionsrätt Stockholms län en Arbetsmarknadsmässa för ungdomar i Stockholmsregionen. Inbjudna utställare är Region Stockholm, Stockholms samtliga kommuner, privata arbetsmarknadsaktörer och lärosäten. Utöver information om sommarjobb och möjlighet att testa vår Insiktsutbildning finns även möjlighet att träffa våra medlemsföreningar. Kom och ta del av vad föreningarna erbjuder – allt från hjälp ochFortsätt läsa ”Arbetsmarknadsmässa 2019”

Vi revolutionerar digitaliseringen! Del 1

Digitalisering är att ta hänsyn till hur mänskligt beteende förändras av digital teknologi och internet. Under 2019 kommer Funktionsrätt Stockholms län att arbeta med detta tema. Kickstarta året och häng med på vår revolution av digitaliseringen. Kom och sätt agendan för hur vi ska driva utvecklingen. Tillsammans gör vi skillnad!

Tillgänglighet i SL-trafiken

En duo i tillgänglighet var på plats den 29 november på seminariet ”Vad gör SL för tillgängligheten?” Ditte Kahlström Jansson, Utvecklingsstrateg tillgänglighet på Trafikförvaltningen, informerade om den fysiska tillgängligheten i kollektivtrafiken. Peter Wätterljung, Strokeföreningen och ledamot i samverkansrådet med Trafikförvaltningen, berättade om hur det är att resa med kognitiv funktionsnedsättning.