Tillgänglighet i SL-trafiken

En duo i tillgänglighet var på plats den 29 november på seminariet ”Vad gör SL för tillgängligheten?” Ditte Kahlström Jansson, Utvecklingsstrateg tillgänglighet på Trafikförvaltningen, informerade om den fysiska tillgängligheten i kollektivtrafiken. Peter Wätterljung, Strokeföreningen och ledamot i samverkansrådet med Trafikförvaltningen, berättade om hur det är att resa med kognitiv funktionsnedsättning.

Seminarier 2019

Alla våra evenemang under 2019: Datum Tid Möte – sammanfattning Inbjudan 2019-02-07 17.30-19.30 Vi revolutionerar digitaliseringen! Del 1 Inbjudan 2019-02-18 16.00-19.00 Arbetsmarknadsmässa Inbjudan 2019-03-07 17.30-19.30 Vi revolutionerar digitaliseringen! Del 2 Inbjudan 2019-03-25 17.30-18.30 Nyfiken på Järvaveckan? Inbjudan 2019-04-04 17.30-19.30 Vi revolutionerar digitaliseringen! Del 3 Inbjudan 2019-05-06 17.30-19.30 Vårmingel – bättre bidragskoll Inbjudan 2019-05-23 17.30-19.30 ViFortsätt läsa ”Seminarier 2019”

Inbjudan: Locum – att lyckas med samverkan!

Locum är värden för vården och förvaltar två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter åt Stockholms läns landsting. Visionen är att vara Sveriges bästa fastighetsförvaltare 2020 och för att nå det målet bedriver Locum ständigt arbete med tillgänglighetsfrågor. Till sin hjälp har Locum samverkansrådet för tillgänglighet tillsammans med förtroendevalda från Funktionsrätt Stockholms län samt SRF och DHR.

Välkommen på vintermingel!

Funktionsrätt Stockholms län följer upp vårens mingelsuccé med ett vintermingel den 15 november. Ta chansen att lära känna personer från andra föreningar och skapa nya kontakter och nätverk! Vi bjuder på buffé och ser fram emot en trevlig och inspirerande kväll. Varmt välkommen! 

Inbjudan: Vad gör SL för tillgängligheten?

”SL:s allmänna kollektivtrafik ska upplevas som det mest attraktiva resealternativet för resenärer med funktionsnedsättning” Detta är Trafikförvaltningens långsiktiga mål, både till lands och till sjöss. Vi har bjudit in Ditte Kahlström Jansson från Trafikförvaltningen för att berätta hur de arbetar med tillgänglighet och diskutera hur det fungerar. 

Webbtillgänglighetsdirektivet: hur blir vi digitalt tillgängliga?

Den 11 oktober var det dags för det andra och sista informationsmötet om det nya webbtillgänglighetsdirektivet, som trädde i kraft den 23 september. Susanna Laurin, vd och tillgänglighetsexpert på Funka, var åter på plats och den här gången var temat hur vi kan göra vår egen digitala kommunikation mer tillgänglig. Lagen omfattar främst offentlig sektor,Fortsätt läsa ”Webbtillgänglighetsdirektivet: hur blir vi digitalt tillgängliga?”

Webbtillgänglighetsdirektivet som verktyg

Den 4 oktober var det dags för det första av Funktionsrätt Stockholms läns två informationsmöten om det nya webbtillgänglighetsdirektivet, som trädde i kraft den 23 september. Susanna Laurin, vd och tillgänglighetsexpert på Funka, var inbjuden för att berätta om EU-direktivet, vilka som omfattas och hur klagomål ska hanteras.

Seminarium hälso- och sjukvården i Stockholm år 2040

Höstens första hälso- och sjukvårdsseminarium gick av stapeln den 24 september. Funktionsrätt Stockholms län hade bjudit in Yvonne Lettermark, utredare på hälso- och sjukvårdsförvaltningen, för att presentera hur Stockholms läns landsting ska arbeta långsiktigt med frågorna. 

Tre perspektiv på tillgänglighet i Stockholms län

Seminariet den 20 september bjöd på tre föreläsare med fokus på tillgänglighet i Stockholms län. Matilda Rehn, Regionplanerare på RUFS 2050, Max Johansson, doktorand i naturgeografi och har projektet Gröna allmänningar, samt Anders Andrae som anordnar tillgänglighetsanpassade turer i naturen för olika målgrupper. Matilda Rehn inledde med att berätta om RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen.Fortsätt läsa ”Tre perspektiv på tillgänglighet i Stockholms län”