Seminarium om Trafikförsörjningsprogrammet

Anna Bruzæus
Anna Bruzæus, strategisk planerare på Trafikförvaltningen.

Den 16 februari inbjöd HSO till seminarium där Anna Bruzæus, strategisk planerare på Trafikförvaltningen, berättade om Trafikförsörjningsprogrammet (TFP) samt vilka synpunkter som kommit in under remisstiden.

Det regionala TFP är regionens viktigaste styrdokument för kollektivtrafikens utveckling. Det är trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting som ansvarar för att ta fram TFP, men innehållet bygger på dialog med alla berörda kommuner, myndigheter, kollektivtrafikentreprenörer och intresseorganisationer. TFP antas av landstingsfullmäktige. Målet med TFP är att få en långsiktig och stabil utveckling där alla är delaktiga. Därför bygger revideringen på dialog och samråd med alla berörda intressenter.

HSO har haft möjlighet att lämna synpunkter på remissen som var ute under perioden maj-september. De synpunkter som HSO lämnade in var bl.a.

  • att alla resenärer ska ha lika möjligheter och ska på jämlika villkor kunna använda kollektivtrafiken,
  • att Färdtjänst inte ska begränsas, utan ska nå hela länet,
  • att det ska vara samma servicegrad i färdtjänsten som i kollektivtrafiken,
  • att det ska vara självklart att det är samma hållbarhet i färdtjänsten som för annan trafik.

Efter presentation och information om TFP fanns det möjlighet att ställa frågor till Anna Bruzæus. De frågorna som ställdes handlade bl.a. om långsiktiga mål för programmet. Inge-Britt Lundin, 1:e vice ordförande, tackade för en fin föredragning och avslutade traditionsenligt med att överlämna en chokladask.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!