Trafikupphandling på Trafikförvaltningen

Tvärbanetåg

Under 2017 kommer stora avtalsområden att utredas. De avtalsområden som det gäller är i huvudsak busstrafik och områdena Norrtälje, Nacka/Värmdö, samt Huddinge/Botkyrka/Söderort. Utredningsarbetet tar knappt ett år, upphandlingsarbetet drygt ett år och uppstarten av nytt avtal cirka ett år (totalt cirka tre år). I utredningsarbetet ser man över om existerande indelning av avtalsområden ska bibehållas eller om något behöver förändras till ett nytt avtal.

RiTill (SL:s riktlinjer för tillgänglighet för resenärer med funktionsnedsättning och äldre resenärer) tillämpas i behovsanalys, utrednings- och planeringsstudie samt kravställning i upphandlingen.

När det gäller båttrafiken fortsätter utredningsarbetet som påbörjades förra året. Det gäller framförallt framtida nya trafikavtal för linje 80 (Nybroplan-Nacka-Lidingö-Frihamnen) och för linje 82 (Slussen-Skeppsholmen-Allmänna Gränd).

Organisationerna framförde att:

  • När det gäller linje 85 är det svårt att komma till hållplatsen vid Söder Mälarstrand, då det är så backigt. Kopplingen mellan båt och buss borde ses över och förbättras. Förvaltningen är medveten om att det är svårt att hitta till den kollektivtrafik som finns, vilket finns med i utvärderingsarbetet.
  • Pendelbåtlinje 89, som går från Ekerö, ska utvärderas. Enligt en deltagare är linjen för lång och tar för lång tid. Förvaltningen är medveten om att lösningen inte är optimal i alla avseenden. Dock finns det hastighetsbegränsningar i farleden som i dagsläget gör det svårt att korta restiden. Denna aspekt finns med i utvärderingen.
  • Enligt FN-konventionen finns en mycket stark rättighet för intresseorganisationerna att vara med i dessa processer. Även när det gäller upphandlingsunderlag med sekretess. Det är bra att förvaltningen beskriver nästa steg så att vi inom funktionshindersorganisationerna på ett enkelt sätt kan följa arbetet som förvaltningen gör med de stora upphandlingarna. I studiehandboken står i vilka skeden som samråden ska ske med organisationerna. Förvaltningen är medveten om detta och kommer att involvera intresseorganisationerna under utredningsarbete i enlighet med  studiehandboken.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!