Information från MTR om tillgänglighetsarbete för pendeltåg

På årets första möte med resursgruppen för Land och Sjö informerade MTR om sitt tillgänglighetsarbete för pendeltågen. Trafiknämnden har tidigare beslutat att från december 2016 ska MTR driva all pendeltågsverksamhet i Stockholm. Målsättningen är hög kundnöjdhet, punktlighet och god samverkan. Avtalet gäller i tio år med en möjlighet till förlängning med ytterligare fyra år. MTR följer SL:s riktlinjer i hållbarhetspolicyn och säkerställer att alla som genomför ledsagning är utbildade. MTR har 1300 anställda och ca 90 % av personalen har gått över från Stockholmståg och har genomgått insiktsutbildningen som funktionshindersorganisationerna varit med att ta fram. MTR och Trafikförvaltningen kommer tillsammans att ta fram ett utbildningspaket för de anställda och det kommer att ske i samverkan med funktionshindersorganisationerna.

Följande synpunkter lämnades på mötet:

  • viktigt att MTR använder sig av samverkansrådet och dess kunskaper,
  • viktigt att det finns möjlighet att få hjälp av tågvärdarna att komma av och på tågen, samt att personen får hjälp även vid nästa station eller där personen ska av,
  • viktigt att personalen ser till att de som har med sig husdjur går på i rätt vagn, det är idag svårt att se,
  • önskemål om två stationsutrop (idag enbart ett utrop).

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!