HSO:s ordförande i premiäravsnittet av Primärvårdspodden

I höst är Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) värdar för Nationell primärvårdskonferens. Konferensen riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar inom primärvården. Den utgår från sex olika teman – paradigmskifte, globalisering, förbättringsarbete, patientkraft, arbetsglädje, samt FoU och innovation.

Varje vecka fram till konferensen, som pågår den 27 – 28 september, kommer det att släppas ett avsnitt av Primärvårdspodden. I det 14 minuter långa premiäravsnittet gästar HSO:s ordförande Annika Hässler podden. Tillsammans med Eva Pilsäter Faxner, verksamhetsområdeschef primärvård på SLSO, pratar de utifrån temat patientkraft. Annika och Eva samtalar om utvecklingsprojektet Värdelyftet Framtidens Primärvård, där HSO utsett patientrepresentanter till de elva processgrupperna. Utöver detta sitter Annika även med i konferensens programkommitté, som planerar konferensens innehåll.

Annika och Evas samtal hittar du här!

Mer information om Nationell primärvårdskonferens.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!