Tillgängliga hissar och skyltupphandling

Åke Karlsson, hisspecialist, var inbjuden till samverkansrådet med Locum 21 februari för att berätta om de hissar som finns i Locums fastighetsbestånd och svara på frågor från rådsmedlemmarna. Vid ny- och ombyggnation säkerställs att Locums hissar följer europeisk standard för tillgänglighet och användbarhet. Specifikt för Locums hissar är en så kallad ”Locumknapp”. Den innebär att man får fördröjd stängning av hissdörrarna. Alla hisskorgar utrustas med teleslinga och utöver generell standard har man också minskat ned måttet på springan mellan hisskorg och trösklar för att underlätta förflyttning av sängar och persontransporter.

När det gäller den pågående skyltupphandlingen var upphandlingsavdelningen väldigt nöjd med de synpunkter som inkommit från rådsmedlemmarna. Upphandlingen är klar och finns att läsa om på Locums webbplats. Upphandling av parkeringsautomater pågår och samverkansrådets synpunkter är inlämnade och inarbetade i handlingarna.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!