Ny Landstingsdirektör, 4D och akutsjukvård

Första samverkansrådet med Landstingsstyrelsens förvaltning med den nya Landstingsdirektören Malin Frenning gick av stapeln den 17 februari och började med att Landstingsdirektören presenterade sig. Malin kommer närmast från Telekombranschen, där hon arbetat mycket med lednings- och organisationsfrågor. Inom Stockholms läns landsting är hennes uppdrag att se till att få ett effektivare Landsting med mindre intern administration och därmed öka/skapa utrymme för bra vård. Genom god samverkan inom Stockholms läns landsting och externt med brukarna, till exempel funktionshindersorganisationerna, tror Malin att en förändring och effektivisering är möjlig.

Samverkansrådet diskuterade även 4D, som är ett projekt där fokus varit på fyra diagnoser: artrit, bröstcancer, diabetes typ 2 och hjärtsvikt. Syftet med projektet är att få bättre hälsa, öka delaktigheten och ge bättre förutsättningar för vården och forskningen att implementera den nya kunskapen direkt i vården. Processen ser i stort ut som följer; symptom, provtagning, diagnos, terapi/behandling, uppföljning och slutligen evaluering. Tanken med processen är att arbeta på liknande sätt med alla diagnoser och ge kunskapsstöd till vårdgivarna. Johan Bratt och Sofia Ernestam presenterade arbetet med 4D.

På dagordningen fanns även information om förändrad struktur för akutsjukvården i Stockholms län. Målet är att akutsjukvården ska ha hög tillgänglighet. För att vårdens alla led ska fungera måste sjukvårdsrådgivningen och vägledningen via 1177 Vårdguiden hålla hög kvalitet och vara uppdaterad. Den fungerar inte optimalt idag, vilket också påpekades av funktionshindersorganisationerna. Vid ett sjukdomstillstånd är det i första hand till primärvården de flesta ska vända sig, men om det inte går att vänta så är det närakuten som ska ta de flesta akuta sjukdomstillstånden. Till närakuten går det också att boka tid vilket leder till att väntetiderna minskar. I mycket akuta fall (livshotande) kommer patienterna att hänvisas/transporteras med ambulans till akuten eller Nya Karolinska sjukhuset (NKS). NKS ska enbart ta emot intensivvård och högspecialiserad vård. Det ska även byggas ut möjligheter för äldre som är i akut behov av vård att direkt komma till ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) eller läggas in via geriatriken. Flera röster höjdes om att information om var man ska vända sig för att få vård måste spridas till länets invånare, till exempel genom informationskampanjer. Här räcker det inte med en insats, det måste komma från flera olika håll, så att det verkligen når ut.

Avslutningsvis svarade Malin Frenning på organisationernas frågor om varför Landstinget lägger ner hälsomottagningarna och hur SLL tänker lösa bemanningen på närakuterna. Hälsomottagningarna har haft få besökare och det är inte försvarbart att behålla dem som de är. Däremot kommer en del att gå över till primärvården. Bemanningen på närakuterna är ett större och komplexare problem. Malin kommer att utgå från SLL:s antagna kompetensförsörjningspolicy för att utbilda fler specialistsjuksköterskor, skapa bra ledningsstrukturer och bättre arbetsmiljö för personalen. Detta tror Malin kan lösa bemanningsproblematiken.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!