Kulturförvaltningens hemsida samt aktuella punkter

Kommunikatör Carin Fahlén visade kulturförvaltningens två hemsidor och Facebooksida. Kulturförvaltningen skiljer sig från resten av landstinget i sin kommunikation, då de ibland har konst- och kulturutövare som sin primära målgrupp, eftersom det är till dessa grupper de delar ut stöd. Hemsidan är därför inte främst en medborgarkanal. Samverkansrådet gav feedback bland annat om att syntolka bilder och att texta filmer.

Eva Bergquist, förvaltningschef på Kulturförvaltningen, informerade om aktuella processer på förvaltningen, däribland invigningen av Södertälje sjukhus och att utveckla stödet till ungdomsorganisationer, utifrån att ungdomar idag engagerar sig på nya sätt, inte bara inom det traditionella föreningslivet. Funktionshindersorganisationerna tipsade Kulturförvaltningen om att följa utvecklingen av en mobilapp för ökad tillgänglighet som tas fram av Got Event, Göteborgs Stads evenemang- och arenabolag. Man frågade även vem som har ansvar för tillgänglighetsfrågorna på kulturförvaltningen, och Eva Bergquist menade att den uppgiften delas av Kajsa Bellander, sekreterare i rådet, och handläggare Margareta Wennerberg.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!