Kompetensförsörjning, FVM och landstingets förändringsarbete

Terminens första samverkansråd med Landstingsstyrelsens förvaltning hölls den 15 september. Landstingsdirektör Malin Frenning hälsade välkommen och presenterade därefter dagens första gäst, personaldirektör Maria Englund. Englund informerade om landstingets arbete för att säkra kompetensförsörjningen för främst hälso- och sjukvårdens verksamheter. Läs mer här!