Ordförandestämma: vissa råd utsedda

De stora beslutspunkterna på ordförandestämman 3 oktober 2022 var verksamhetsplanen, Järvaveckan och att utse ledamöter till Funktionsrätt Stockholms läns alla samverkansråd och grupper.

Enkät till Region Stockholms politiker

Vi skickade ut en enkät till partierna i Region Stockholm, med några av våra viktigaste frågor. Detta är de svar vi har fått.

Välkomna på teamträff!

Vi bjuder in alla förtroendevalda i våra samverkansråd och resursgrupper på teamträff. En kväll då vi bygger vår verktygslåda kring gemenskap och styrka i våra sakfrågor tillsammans. Vi bjuder på mingel, vegetarisk buffé och goodiebags!

Framtidens vårdinformationsmiljö och Patientnämnden

Terminens andra samverkansråd med landstingsstyrelsens förvaltning hölls den 24 maj. Dagens första gäster var Fredrik Medin och Ulf Lockowandt från programmet Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). Programmet utgår från att dagens IT-stöd behöver förändras för att möta framtidens hälso- och sjukvård i en ny struktur.

Policy-bantning, regionbildning och frågestund

Terminens första samverkansråd med landstingsstyrelsens förvaltning hölls den 12 februari. Fredrik Åstedt vid landstingsdirektörens stab ersatte för dagen landstingsdirektör Malin Frenning, som fått förhinder. Dagens inbjudna gäster var Henrik Normark, från SLL Styrning och ekonomi, samt projektledare Anna Lundgren.

Kompetensförsörjning, FVM och landstingets förändringsarbete

Terminens första samverkansråd med Landstingsstyrelsens förvaltning hölls den 15 september. Landstingsdirektör Malin Frenning hälsade välkommen och presenterade därefter dagens första gäst, personaldirektör Maria Englund. Englund informerade om landstingets arbete för att säkra kompetensförsörjningen för främst hälso- och sjukvårdens verksamheter.