Information gällande Assistanshundar

HSO skrev tidigare i april om assistanshundar och att resursgruppen för färdtjänst har önskemål att träffa taxibolag för att diskutera utmaningen med att vissa förare inte tar körningar med assistanshund. Trafikförvaltningen kommer att bjuda in taxibolag till resursgruppsmöte i september för att diskutera frågan.

Trafikförvaltningen redovisade även statistik för tillstånd med assistanshund för 2016. Idag finns det 92 resenärer som har tillstånd för hund och det har genomförts 8 584 resor med assistanshundar.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!