Information gällande Assistanshundar

HSO skrev tidigare i april om assistanshundar och att resursgruppen för färdtjänst har önskemål att träffa taxibolag för att diskutera utmaningen med att vissa förare inte tar körningar med assistanshund. Trafikförvaltningen kommer att bjuda in taxibolag till resursgruppsmöte i september för att diskutera frågan.

Trafikförvaltningen redovisade även statistik för tillstånd med assistanshund för 2016. Idag finns det 92 resenärer som har tillstånd för hund och det har genomförts 8 584 resor med assistanshundar.