Ordförandebrev maj-juni 2017

Funktionsrätt Sverige är det nya namnet på Handikappförbunden, vars vision – precis som vår – definieras i Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen.

Låt detta namnbyte bli inledning till en fortsatt diskussion kring hur vi ska driva våra frågor. Kanske ”Funktionsrätt HSO Stockholms län” kan bli en inspiration till nya tag i vårt fortsatta arbete i intressepolitiska frågor!

På årsmötet välkomnades ytterligare en förening, Apnéföreningen, vilket innebär att vi är 44 föreningar i HSO-familjen Stockholms län. Vi är nu många som tillsammans kan arbeta för ”Ett samhälle för alla” som vi formulerar det i vårt Delaktighetsprogram.

Så här i slutet på våren är det alltid mycket på gång. Fortsätt gärna att följa vårt arbete via vår hemsida. Där finns också all information om hur vi kan kontaktas. Hör gärna av dig till undertecknad eller någon annan i styrelsen eller till vårt kansli om du har frågor, idéer eller synpunkter.

Med hopp om fortsatt gott samarbete önskar jag alla en lagom, vilsam sommar!

Hälsar Annika Hässler

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!