Samverkansråd med Locum

Den 16 maj hölls terminens sista samverkansråd med Locum. Miljöcontroller Mikael Andersson hade bjudits in till samverkansrådet för att berätta om Locums miljöarbete. Drygt tio personer arbetar med miljöfrågor inom Locum, och man betalar stora summor för att sanera miljöfarliga material, som tidigare har använts i och utanför Locums fastigheter. När Locum bygger nytt har man målet att uppnå certifieringen Miljöbyggnad Guld, vilket är att gå längre än vad lagstiftningen kräver. Även idag kan det dock vara en utmaning att få tag i material som är bra miljömässigt.

På gång inom Locum:

  • Ny VD: Locums VD Patrik Emanuelsson har sagt upp sig och rekrytering av en ny VD pågår. Emanuelsson arbetar kvar till den sista september.
  • Sollentuna sjukhus: Beslut är taget att gå in i fas 2 gällande Sollentuna sjukhus. Det innebär genomförande av projektet. Samverkansrådet kommer att få vara med och samgranska i höst.
  • Insiktsutbildning: Locum har under maj genomfört två utbildningstillfällen för att informera om den nya ”Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning” och ge Locums medarbetare kännedom om lagar och regler kring tillgänglighet. Representanter från SRF deltog i utbildningen, och vid höstens utbildningar kommer förhoppningsvis även HSO och DHR att medverka.
  • Integrerade ledstråk: Utvärderingen på Sabbatsbergs sjukhus visade att ett ledstråk inte fungerade tillfredsställande. Locum kommer därför att bjuda in till en ny utvärdering i fastigheten på Serafen. Där finns torkmattor i ett annat material.
  • Ledstråk och valytor: Locum och Trafikförvaltningen har fått pengar för ett gemensamt utvecklingsprojekt som handlar om att testa ledstråk och valytor. Valytor upplyser synnedsatta om att de ska byta riktning genom att använda ett annat material. Rådsmedlemmarna kommer troligen att bjudas in till ett test innan nästa samverkansråd.
  • Kampanjen ”Koll på läget”: Locum genomför just nu en kampanj där man berättar vad som är på gång i olika fastigheter. Än så länge har man informerat på sin hemsida om Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, Huddinge sjukhus och Nacka sjukhus.

Länkar till de olika sidorna:

Danderyd
Södersjukhuset
Huddinge
Nacka
Norrtälje

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!