Samverkansråd och studiebesök på Norrtälje sjukhus

n3

Den 19 september hölls terminens första samverkansråd med Locum. För dagen hölls rådet på Norrtälje sjukhus, där Locums fastighetsförvaltare Magnus Alfredsson berättade om sjukhuset och visade delar av sjukhusets konst och öppna trädgårdar. Han berättade också att Norrtälje sjukhus har nyligen Silvia-certifierade avdelningar och ett helt nytt religionsneutralt avskedsrum, vilket är det första i sitt slag i landet.

n1.png
Skulpturer av kromosomer i vidje i entréhallens tak, Norrtälje sjukhus.

Samverkansrådet inleddes därefter med att teknikchef Thomas Ahlberg informerade kring det senaste på Locum. Bland annat om att rekrytering av VD pågår och att en stor omorganisation påbörjas under hösten. Thomas tipsade också om att gå in på Locum.se och läsa under fliken ”koll på läget” för att få senaste nytt om vad som händer i Locums fastigheter runtom i länet.

n4.png
Fontän utanför sjukhusets entré, Norrtälje sjukhus.

Därefter fick samverkansrådets ledamöter testa och ge synpunkter på en ny kodtablå, som framöver kommer att finnas i vårdmiljöer som är i behov av låsta dörrar. Rådets medlemmar kommer också att ingå i en testgrupp för ledstråk och valytor som ska utvärderas under höst och vår. HSO:s önskemål var att testerna ska ske under olika årstider, för att på bästa sätt kunna värdera stråk som läggs utomhus.

n2.png
Öppen trädgård med labyrint, Norrtälje sjukhus.

 

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!